Rotterdam
Rijnmond
Advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling
In geval van direct levensgevaar bel 112
0800 2000 gratis, 24/7 bereikbaar
Afbeelding
Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond
Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond is er voor iedereen die te maken heeft met huiselijk geweld en kindermishandeling.
Bel gratis 0800 2000 voor advies
of ondersteuning.