Een kijkje achter de schermen bij de Privacy Officer

Om huiselijk geweld duurzaam te stoppen, is het onvermijdelijk om inbreuk te maken op de persoonlijke levenssfeer van de cliënten. Dit is heftig, maar nodig. Daarom is het belangrijk om zorgvuldig om te gaan met de persoonsgegevens van de cliënten. Privacy is een grondrecht. Iedereen heeft recht op eerbiediging van zijn of haar persoonlijke levenssfeer. Dit houdt in dat iemand zeggenschap heeft over welke informatie over hem of haar te verkrijgen is. Soms is dit niet het geval, bijvoorbeeld als je te maken krijgt met Veilig Thuis. In dit kijkje achter de schermen vertelt Kawai (Privacy Officer) meer over hoe wij bij VTRR omgaan met privacy.

Advies en ondersteuning

Als Privacy Officer zorgt Kawai ervoor dat de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) wordt nageleefd binnen Veilig Thuis. Het doel is het beschermen van de persoonsgegevens. “Ik houd me bezig met hoe er wordt omgegaan met persoonsgegevens. Ook geef ik advies en bied ik ondersteuning bij privacy-gerelateerde vraagstukken. Zo een vraagstuk kan bijvoorbeeld gaan om een inzageverzoek. Cliënten hebben namelijk het recht op inzage in hun gegevens. Op het eerste oog lijkt zo een verzoek iets simpels, maar in praktijk kan dit best een complex vraagstuk zijn. Want, welke persoonsgegevens mag je delen, en welke niet? Welke rechten hebben de cliënten in deze? Kan je bijvoorbeeld gespreksverslagen van kinderen zomaar delen met gezaghebbende ouders? Dat hangt van verschillende factoren af. Hierin is in ieder geval leidend dat een inzage niet voor een onveilige situatie mag zorgen. Daarnaast houd ik mij bezig met dataminimalisatie, wat er voor moet zorgen dat de verwerking van persoonsgegevens minder kwetsbaar wordt. Maar ook kijk ik naar mogelijke andere manieren van gegevens verwerken die minder ingrijpend zijn op de persoonlijke levenssfeer.”

Voorkomen datalek

Een andere belangrijke taak van de Privacy Officer is het voorkomen van een datalek. “Een datalek kan verschillende oorzaken hebben. Zo kan het komen door een menselijke fout, je wordt gehackt of er is onvoldoende databeveiliging. Een datalek kan grote gevolgen hebben voor de organisatie, de medewerker en de cliënt(en). Denk aan het verlies van vertrouwen in de hulpverlening, financiële gevolgen, identiteitsfraude en imagoschade. Om een datalek te voorkomen is het belangrijk dat alle medewerkers van Veilig Thuis bewust zijn van de wet AVG.”

AVG tournee

Integriteit, naleving van de AVG-richtlijnen staan bij Kawai hoog in het vaandel. “De wet AVG lijkt op het eerste oog saai en iets wat rechttoe rechtaan is. Dat is het zeker niet. Door onder andere trainingen te verzorgen, aan te sluiten bij teamvergaderingen en advies te blijven geven over privacy vraagstukken, hoop ik dat ik mijn collega’s kan ondersteunen bij het beschermen van persoonsgegevens.”

Wat gebeurt er als je belt?

Stap 1

Wij luisteren naar je verhaal

Stap 2

Je krijgt advies

Stap 3

We zoeken samen hulp

Niet altijd is het meteen duidelijk wat er aan de hand is. Soms volgt er eerst onderzoek. Je kunt ons veilig bellen, 7 dagen per week, 24 uur én gratis. Bel 0800 2000.