Een kijkje achter de schermen bij de vertrouwensarts

Een bijzonder en vaak onbekend beroep in de gezondheidszorg is essentieel voor Veilig Thuis: de vertrouwensarts. Het is een functie die maar weinig mensen kennen en waarvan nog minder mensen weten hoe belangrijk het is. Voor Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond (VTRR), maar ook voor onze cliënten. In dit kijkje vertelt een van onze vertrouwensartsen meer over haar werk.

Iedere week heeft een vertrouwensarts bij VTRR minimaal één bureaudienst en één crisisdienst: “Tijdens de bureaudienst ben ik telefonisch bereikbaar voor hulpverleners en professionals die vragen hebben over casussen waarbij een vermoeden is van huiselijk geweld of kindermishandeling met een medische tint.” Of het nu gaat om dokters in ziekenhuizen, huisartsen, of andere professionals in de zorg, zoals verloskundigen: de vertrouwensarts staat klaar om advies te geven en te ondersteunen bij complexe situaties.

“Tijdens de crisisdiensten worden we gebeld, maar gaan we regelmatig ook op pad. Wanneer een crisis zich voordoet, spelen we een essentiële rol bij het beoordelen van de veiligheid en het nemen van noodzakelijke stappen ter bescherming.”

Signalen en beroepsgeheim

Een interessant aspect van het werk, is het verbinden van de verschillende signalen in een casus. “Bij Veilig Thuis bespreken de procesregisseurs casussen. Als vertrouwensarts word ik vaak uitgenodigd om mee te luisteren of kijken naar de signalen die in een specifieke casus zijn waargenomen.” Dat werkt twee kanten op: “Als iets een blauwe plek lijkt, kan dat een teken zijn van huiselijk geweld of kindermishandeling. Maar het kan bijvoorbeeld ook een bijzondere pigmentplek zijn. Dit zijn aandachtspunten die je leert door ervaring en als vertrouwensarts moet kennen. Als ik zorgen heb, uit ik die en leg ik uit waarom een vertrouwensarts mee moet als de procesregisseur op huisbezoek gaat, maar ook als er meer onderzoek nodig is om vast te stellen wat er is gebeurd.”

Een voorbeeld van een complexe casus waarbij meer onderzoek nodig is, is bij vermoedens van Kindermishandeling door Falsificatie (KMdF). “Hierbij overdrijven ouders klachten en symptomen van het kind, brengen zelf verwondingen aan of verergeren deze. Vaak vanwege hun eigen psychische problemen. Dit kan leiden tot ernstige isolatie van het kind van de buitenwereld of in zeer ernstige gevallen zelfs tot de dood. Het herkennen en aanpakken van dergelijke situaties vereist specifieke expertise en een nauwe samenwerking met andere professionals.”

Een ander uitdagend aspect van het werk, is het beroepsgeheim. “Als het gaat om het welzijn van een patiënt, is er regelgeving die bepaalt dat een arts het beroepsgeheim mag doorbreken. Een arts in een ziekenhuis doet dat het liefst tegenover een andere arts. Ik filter op zo’n moment uit wat voor ons werk nodig is. Dat iemand in het verleden is geopereerd aan zijn blindedarm, is niet relevant. Maar dat iemand in het verleden is opgenomen in een psychiatrische instelling, bijvoorbeeld wel.”

Samenwerking met de geneeskunde-opleiding

In studies voor de zorg is steeds beter terug te zien dat de sociale context heel belangrijk is. Onze vertrouwensarts besluit: “We werken samen met studenten geneeskunde van de Erasmus Universiteit. In het kader van sociale geneeskunde kan er een coschap bij VTRR gevolgd worden. Daarnaast krijgen ze in het derde jaar een college over kindermishandeling en huiselijk geweld, de meldcode en het werk van Veilig Thuis. Op die manier leren ze het sociale kader van het vak kennen. We hebben helaas last van onderbezetting, dus hopen op deze manier de nieuwe generatie te enthousiasmeren voor het vak. Ik laat ze graag zien waarom dit zo’n mooi en divers beroep is. Ik doe het niet voor niets al ruim vijftien jaar!”

Wat gebeurt er als je belt?

Stap 1

Wij luisteren naar je verhaal

Stap 2

Je krijgt advies

Stap 3

We zoeken samen hulp

Niet altijd is het meteen duidelijk wat er aan de hand is. Soms volgt er eerst onderzoek. Je kunt ons veilig bellen, 7 dagen per week, 24 uur én gratis. Bel 0800 2000.