Een kijkje achter de schermen bij het crisisteam

Het crisisteam binnen Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond telt 14 procesregisseurs, 1 werkbegeleider en 1 manager. Benieuwd hoe een dag van een medewerker uit het crisisteam eruit kan zien? Je leest het hier.

Ik ben procesregisseur bij het crisisteam van Veilig Thuis. Het is dinsdagochtend en mijn collega vertrouwensarts loopt binnen. Ze vertelt dat ze net door het ziekenhuis is gebeld: ‘’Zojuist is een baby van drie maanden binnengekomen met bloedingen achter de ogen en er zijn oude botbreuken geconstateerd. Het vermoeden bestaat dat hier sprake is van fysieke kindermishandeling, mogelijk het shaken baby syndroom.

Terwijl het ziekenhuis de melding nog op papier zet, bepaal ik samen met de vertrouwensarts en de gedragswetenschapper wat we gaan doen. Er wordt contact opgenomen met het crisisinterventie team (CIT) van de Jeugdbescherming en de Raad voor de Kinderbescherming wordt er ook bij betrokken. Met de informatie die beschikbaar is bepalen we gezamenlijk wat we gaan doen en welke expertise hierbij nodig is. Aangezien er sterke vermoedens zijn van fysieke kindermishandeling en er sprake is van letsel, gaan de vertrouwensarts en ik samen met het CIT naar het ziekenhuis.
Aangekomen in het ziekenhuis zijn we continue aan het schakelen: we spreken de ouders; krijgen alle uitslagen van de onderzoeken vanuit het ziekenhuis en schakelen daarover met de vertrouwensarts en gedragswetenschapper; we hebben contact met de politie in verband met de aangifte die wij ambtshalve doen; samen met het CIT en de Raad voor de Kinderbescherming bespreken we het vervolg en wat er nodig is om te komen tot directe veiligheid.

Bovenstaande geeft weer hoe het werk binnen het crisisteam eruit kan zien. Het werk is heel divers, er komen veel verschillende typen casussen binnen. Naast crisissen waar vermoedens zijn van kindermishandeling, zijn er ook crisissen waar sprake is van bijvoorbeeld partner geweld, ex-partner stalking, schadelijke traditionele praktijken en ouderenmishandeling.

‘’Je moet eigenlijk van alle typen casuïstiek iets afweten… Je krijgt alle soorten casussen binnen en alles in de heftige variant.’’

Wat de casussen bij het crisisteam gemeen hebben is dat er altijd sprake of een vermoeden is van acute onveiligheid, wat maakt dat we niet kunnen wachten en er direct op afgaan. Sinds dit jaar hebben we onder de noemer ‘’Meer samen doen in Crisis’’ ook de samenwerking met het CIT en de Raad voor de Kinderbescherming geïntensiveerd. Tot voorheen werkten we vaak opvolgend aan elkaar, wat maakte dat gezinnen soms aan alle partijen opnieuw hun verhaal moesten vertellen en besluitvorming los van elkaar en opnieuw werd gedaan. Daar hebben we nu verandering in gebracht. Bij een acuut onveilige situatie hebben we direct gezamenlijk afstemming, brengen we informatie bij elkaar en bespreken we wat we gaan doen en wie dat gaat doen. Het hangt er dan maar net vanaf welke expertise je in die casus nodig hebt. Het kan ook zo zijn dat je er samen op af gaat.

‘’Wij gaan niet weg totdat er sprake is van veiligheid. Het komt dan ook regelmatig voor dat mijn werkdag pas na kantoortijd is afgelopen, dit kan uitlopen tot 22.00 uur of later.’’

Na de crisis
Het crisisteam heeft geen langdurige betrokkenheid bij zaken, omdat zij altijd beschikbaar moeten zijn voor nieuwe crisissituaties. Wanneer rond je vanuit crisis dan een zaak af? Als de acute onveiligheid is opgeheven, dan draagt het crisisteam de casus over naar bijvoorbeeld de jeugdbescherming, de vrouwenopvang of de hulpverlening. Wanneer, tijdens de interventie, blijkt dat er sprake is van structurele problematiek dan draagt het crisisteam de casus over naar het gebiedsteam binnen onze organisatie.

Wat gebeurt er als je belt?

Stap 1

Wij luisteren naar je verhaal

Stap 2

Je krijgt advies

Stap 3

We zoeken samen hulp

Niet altijd is het meteen duidelijk wat er aan de hand is. Soms volgt er eerst onderzoek. Je kunt ons veilig bellen, 7 dagen per week, 24 uur én gratis. Bel 0800 2000.