Kijkje achter de schermen bij data-analist Dzjabrail Gireev

Als data-analist kijkt Dzjabrail Gireev continu hoe VTRR zo efficiënt en productief mogelijk kan werken. Aan de hand van data zoekt hij naar patronen die antwoord kunnen geven op uiteenlopende vragen binnen de organisatie. “Zonder data-analist heb je een ‘blinde’ organisatie”, vindt Dzjabrail. Omdat niet veel mensen weten wat een data-analist doet, vertelt hij graag over zijn werkzaamheden.

Dzjabrail achter zijn bureau.

Dzjabrail achter zijn bureau.

Het is de taak van Dzjabrail om datagegevens inzichtelijk te maken. Voor de teamcoördinatoren en managers van VTRR onderzoekt hij niet alleen het aantal afgehandelde meldingen en crisissen, maar ook de effectiviteit en productiviteit van de organisatie. Voor gemeentes levert Dzjabrail onder andere de cijfers aan die worden verwerkt in de maandelijkse monitor en de kwartaalrapportage.

Koppelen van data

Dzjabrail beantwoord daarnaast ook regelmatig vraagstukken vanuit de gemeente. Denk bijvoorbeeld aan de vraag naar specifiekere aantallen van soorten geweld in een bepaalde regio.  “We maken combinaties van beschikbare data, maar soms is dat niet een-twee-drie te realiseren omdat de data nog niet aan elkaar gekoppeld is. Denk bijvoorbeeld aan de combinatie van een postcodegebied en een oorzaak van een melding.” We kijken constant hoe we data beter kunnen koppelen. Dzjabrail vertelt: “Voorheen konden we enkel per plaats of gemeente bekijken wat voor soort meldingen er binnenkwamen. In december heb ik samen met de informatieanalist een koppeling tot stand gebracht tussen postcodes en wijken en buurten. Nu kunnen we gemeentes voorzien van gedetailleerde informatie over thematiek die speelt in een bepaalde wijk. Die kan hier vervolgens weer beter op handelen.”

Dashboards en monitoring

Iedere maand rapporteren we de cijfers van ons werk in de monitor naar de gemeentes uit onze regio. Daarin gaan we nu meer focussen op de achtergrond van meldingen, adviezen en crisissituaties. “Door een aantal thema’s toe te voegen aan de monitor, kunnen we betere verbanden leggen tussen situaties. Denk bijvoorbeeld aan specifieke cijfers over de type adviezen die worden gegeven, een top-10 van overdrachtspartijen van veiligheidsbeoordelingen en een overzicht van onze ketenpartners tijdens crisissen. Wellicht herkennen we hierdoor patronen waardoor er preventieve maatregelen genomen kunnen worden.”

Om goed te rapporteren, wordt het dashboard continu onderhouden. Dzjabrail: “Samen met de informatieanalist en teamcoördinatoren beoordelen we of dashboards nog relevant zijn en bespreken we of een bepaald onderdeel beter ingericht kan worden waardoor we beter inzicht krijgen in ons werk.” Samen met deze collega’s beoordeelt hij ook of de gegevens op een dashboard op dezelfde manier worden geïnterpreteerd. Dzjabrail vervolgt: “Wanneer cijfers verkeerd worden gelezen, kan dit leiden tot onnodige vragen. Ons doel is dat iedereen een dashboard op dezelfde manier interpreteert en daarom bespreken we het ook VTRR-breed.”

Onderzoek naar de wachtlijsten

Dzjabrail is ook betrokken bij het terugkerende thema bij VTRR van de wachtlijsten. “We gaan onderzoeken of er meetbare factoren zijn die kunnen verklaren waarom de ene casus complexer is als de andere. Als we deze factoren hebben gevonden, kunnen we een meetinstrument ontwikkelen dat ons meer inzicht geeft in de complexiteit – en daardoor ook de tijdsduur – van een casus. Zo kunnen we duidelijk verantwoorden dat het bij meer complexe casussen langer duurt voordat een casus is behandeld”, sluit Dzjabrail af.

Wat gebeurt er als je belt?

Stap 1

Wij luisteren naar je verhaal

Stap 2

Je krijgt advies

Stap 3

We zoeken samen hulp

Niet altijd is het meteen duidelijk wat er aan de hand is. Soms volgt er eerst onderzoek. Je kunt ons veilig bellen, 7 dagen per week, 24 uur én gratis. Bel 0800 2000.