Kijkje achter de schermen bij de Ervaringsdeskundigen

Ervaring in Huis

Structurele inzet van ervaringsdeskundigen in de aanpak van huiselijk geweld. Dát is de ambitie van Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond en inmiddels een aantal andere netwerkpartners. Begin dit jaar is op initiatief en onder regie van Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond gestart met de uitwerking van die ambitie en inmiddels zijn er al mooie resultaten behaald. Er is een pool van ervaringsdeskundigen (voormalig slachtoffers en plegers) die ingezet worden op verschillende gebieden: in het contact met cliënten vanuit een nieuwe aanvullende rol naast professionals, in beleidsontwikkeling, lotgenotencontact en bij voorlichting en kennisoverdracht.  De ervaringsdeskundigen zijn niet gebonden aan een organisatie, maar werken integraal ten behoeve van de cliënt vanuit het label Ervaring in Huis*. In dit kijkje achter de schermen gaan we in gesprek met een van hen, Regine.

Een volwaardig beroep

Een ervaringsdeskundige kan allerlei reacties oproepen: wat zeg je tegen iemand waarvan je weet dat hij of zij te maken heeft gehad met huiselijk geweld? Dat is helemaal niet zo eenvoudig voor de meeste mensen.
Regine: ‘Dat is nou precies wat dus wel kan met een ervaringsdeskundige. Je kan ons alles vragen. Wij hebben een speciale opleiding gevolgd voor het beroep van ervaringsdeskundige. Ik heb vroeger een relatie gehad, waar ik te maken had met diverse vormen van huiselijke geweld; fysiek, mentaal en seksueel. Nadat ik deze relatie heb durven verbreken, ben ik een aantal jaar later met veel hulp aan de slag gegaan met mijn herstel. Ik wist altijd wel dat ik iets goeds wilde doen met mijn ervaringen. Via via kreeg ik te horen dat er een speciale opleiding is via Howie the Harp voor het beroep Ervaringsdeskundige. Psychologie, gesprekstechnieken, luisteren naar de ervaringen van anderen en vooral leren om je eigen verhaal te vertellen. Na een jaar was ik officieel Ervaringsdeskundige en kon ik aan de slag. Sinds mei ben ik in dienst van Veilig Thuis.’

Samen met de professionals

We zijn nu enkele maanden verder en de toegevoegde waarde van een ervaringsdeskundige wordt al op verschillende vlakken zichtbaar. Waar zit het precies in? Regine: ‘De afgelopen tijd ben ik een aantal keer meegegaan met procesregisseurs van Veilig Thuis. Ik word dan voorgesteld als collega én ervaringsdeskundige. Dat zet vaak de deur al op een kiertje. De persoon in kwestie is vaak niet bekend met die rol, wat voor mij een mooie ingang is om mijn verhaal te vertellen. Het bijzondere is dat het gesprek daarna verandert. Ik word gezien als ‘gelijke’ en daardoor kan de procesregisseur gemakkelijker vragen stellen. Samen komen we dan tot meer informatie over de situatie. Fijn is ook dat ik betrokken mag blijven bij cliënten als zij dat willen, ook als ze niet meer onder Veilig Thuis vallen.’

‘Door mijn ervaringen te delen voelt de client zich minder alleen – Iemand anders heeft hetzelfde meegemaakt en is er ook uitgekomen’

Voormalig pleger

Er zijn twee voormalig slachtoffers in dienst, maar er is ook een voormalig pleger. Hoe wordt hij ingezet? Regine: ‘Mijn collega is voormalig pleger en ex-verslaafde. Net als dat ik meega bij gesprekken met slachtoffers, gaat hij mee naar gesprekken met plegers of wanneer er bijvoorbeeld sprake is van verslavingsproblematiek. Door de herkenbaarheid en de connectie worden gesprekken gemakkelijker en zijn mensen sneller geneigd in te zien dat zij een probleem hebben of veroorzaken. Toeleiden naar hulp is daardoor eenvoudiger. Speciaal voor plegers is hij samen met een collega een supportgroep voor plegers begonnen, een van de initiatieven vanuit Ervaring in Huis*.

Waardevol

De ervaringsdeskundigen zijn waardevol in de clientgesprekken en worden ook betrokken bij de ontwikkeling van beleid, communicatie en voorlichting. De ervaringsdeskundigen kunnen door alle betrokken netwerkpartners worden ingeschakeld. Fijn voor de cliënt: een ervaringsdeskundige stopt niet, als de organisatie wel afrondt. Allemaal componenten om onze ambitie steeds meer vorm te geven. Wordt vervolgd.


*Ervaring in Huis

Ervaring in Huis staat voor een pool van (opgeleide) ervaringsdeskundigen die breed ingezet kan worden in het netwerk van organisaties die zich bezighouden met huiselijk geweld. Op dit moment participeren naast Veilig Rotterdam Rijnmond, Arosa, Fier, gemeente Rotterdam, Enver, ExpEx, Howie the Harp, Avant Sanare, de Waag, Donna Daria.
Het (door)ontwikkelen van ervaringsdeskundigheid vraagt een groeiproces. Na de opbouw in 2021 willen we dit de komende jaren met elkaar verder uitbouwen en consolideren. Meer weten en op de hoogte blijven van de ontwikkelingen? Volg Ervaring in Huis op LinkedIn.

 

Wat gebeurt er als je belt?

Stap 1

Wij luisteren naar je verhaal

Stap 2

Je krijgt advies

Stap 3

We zoeken samen hulp

Niet altijd is het meteen duidelijk wat er aan de hand is. Soms volgt er eerst onderzoek. Je kunt ons veilig bellen, 7 dagen per week, 24 uur én gratis. Bel 0800 2000.