Kijkje achter de schermen bij gedragswetenschapper Rosalie Prins

Rosalie Prins is gedragswetenschapper bij Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond met de portefeuille stalking en ouderenmishandeling. De grootste taak van gedragswetenschappers, is het adviseren van de uitvoerende medewerkers bij VTRR in multidisciplinaire overleggen en casuïstiekbesprekingen over de inhoud van het werk.

Rosalie Prins (rechts) in overleg met procesregisseur Akisha Monte Team Noord (Links)

Rosalie Prins (rechts) in overleg met procesregisseur Akisha Monte Team Noord (Links)

Rosalie vertelt: “Als gedragswetenschappers weten we veel over de gevolgen van de verschillende vormen van huiselijk geweld en kindermishandeling. Denk bijvoorbeeld aan gedragsproblemen die bij kinderen, maar ook bij volwassenen kunnen spelen. Daarnaast adviseren wij deels ook over de inhoud van een proces.”

Gedragswetenschappers zijn al vroeg in de adviesfase betrokken. “Procesregisseurs toetsen adviezen bij ons, of vragen wat ons advies zou zijn.” Ook bij besluitvorming denken gedragswetenschappers mee: “Wat zien we in deze melding? Hoe onveilig is dat? Welke bedreigingen zijn er bij kinderen? Welke legitimatie is er voor onze bemoeienis?” Tot slot helpen gedragswetenschappers om de juiste informatie op tafel te krijgen, bijvoorbeeld door verschillende gespreksmethodieken toe te passen, en om de informatie te duiden.

Intern zijn de gedragswetenschappers verantwoordelijk voor een deel van de deskundigheidsbevorderingen. “We kijken of er hiaten zitten in de kennis of waar opfrissing of verdieping nodig is. Dit doen we in voorlichtingsbijeenkomsten of speciale casuïstiekbijeenkomsten ingericht op een speciaal thema.”

Kwaliteit waarborgen

Het waarborgen van de kwaliteit is een andere belangrijke taak van de gedragswetenschappers. Ook als dit schuurt met productiecijfers die gehaald moeten worden. “Soms lijkt het erop dat wij als Veilig Thuis ons werk niet goed doen, omdat wij bepaalde kwantitatieve normen niet halen. Maar het is mensenwerk en iedere casus is uniek. Het gebeurt regelmatig dat er naar de mening van de gedragswetenschapper meer informatie nodig is om tot een goed besluit te komen of dat er meer gesprekken nodig zijn om tot een passend vervolg op de betrokkenheid van VTRR te komen. Dit komt de kwaliteit van onze dienstverlening ten goede, maar kost ook tijd.

Portefeuillehouder stalking en ouderenmishandeling

Gedragswetenschappers zijn de portefeuillehouders van de bijzondere vormen van geweld, zoals stalking en ouderenmishandeling, schadelijke traditionele praktijken en seksueel geweld. Voor deze onderwerpen doen de gedragswetenschappers ook extern het nodige in het kader van voorlichting en zijn betrokken bij specifieke beleidsmatige ontwikkelingen. Rosalie: “Door ons toe te leggen op de bijzondere vormen van geweld, kunnen we het verschil maken in de aanpak van een probleem.” Zo bestaan er binnen ouderenmishandeling verschillende geweldsvormen, zoals financieel misbruik en ontspoorde mantelzorg, die we aanzienlijk minder bij andere doelgroepen tegenkomen. Deze vormen van geweld beoordelen en onderzoeken vergt andere, specifieke expertise.

“Door deze verbeteringen hebben we meer zicht op wat er speelt en hebben we het sneller bij het juiste eind.”

Rosalie: “De moord op de 16-jarige Hümeyra in 2018 is een katalysator geweest in Rotterdam om verbeteringen in de aanpak van ex-partner stalking snel voor elkaar te krijgen. Zo is de samenwerking tussen de ketenpartners verbeterd en wordt er door de politie steeds beter een stalkingspatroon herkend. Bijvoorbeeld wanneer iemand losse aangiftes doet van vernieling of bedreiging. Ook de pilot met het slachtoffer-device helpt situaties beter te managen. Het slachtoffer-device is een apparaat dat het slachtoffer in bezit heeft en dat is gekoppeld aan de enkelband van de stalker. Zodra die twee elektronische apparaten te dicht bij elkaar komen, gaat er een signaal af waardoor het slachtoffer weet dat de stalker in de buurt is. Door deze verbeteringen hebben we meer zicht op wat er speelt en hebben we het sneller bij het juiste eind. Dit houdt de slachtoffers veiliger en zorgt ervoor dat we de stalkers beter kunnen aanpakken.”

Wensen voor de toekomst

Met een blik op de toekomst heeft Rosalie nog een aantal wensen. Rosalie: “Een van mijn wensen is dat we als Veilig Thuis ons werk zo effectief mogelijk kunnen doen. Onderzoeken geven aanbevelingen over wat hierin beter kan en als gedragswetenschappers hebben wij de taak om dat soort aanbevelingen te implementeren in onze werkzaamheden en in ons beleid.”

Specifiek voor haar portefeuilles wenst ze het volgende:

  • Aanpak tegen stalking:
    Rosalie: “Vaak durft een slachtoffer vanuit angst geen aangifte te doen. ” Omdat stalking nu een klachtdelict is, is aangifte door het slachtoffer noodzakelijk om te vervolgen. “Het zou mooi zijn als dat in de toekomst ambtshalve kan; dus dat een dader vervolgd kan worden omdat een politieagent dat vanuit zijn functie oordeelt. We moeten het ook op andere manieren voor het slachtoffer makkelijk maken. Het mooi zijn als er een manier komt waardoor de bewijslast niet meer zo veel bij het slachtoffer ligt.
  • Aanpak tegen ouderenmishandeling:
    Rosalie: “In het afgelopen jaar is merkbaar geworden dat lokale allianties op het gebied van ouderenmishandeling zich weer aan het vormen en versterken zijn in de verschillende gemeentes in de regio. Dat vind ik een positieve ontwikkeling die hopelijk aanhoudt.”

Wat gebeurt er als je belt?

Stap 1

Wij luisteren naar je verhaal

Stap 2

Je krijgt advies

Stap 3

We zoeken samen hulp

Niet altijd is het meteen duidelijk wat er aan de hand is. Soms volgt er eerst onderzoek. Je kunt ons veilig bellen, 7 dagen per week, 24 uur én gratis. Bel 0800 2000.