Kijkje achter de schermen bij het Advies- en Meldpunt

Zowel particulieren als professionals kunnen bij Veilig Thuis terecht wanneer zij advies of ondersteuning zoeken bij huiselijk geweld en/of kindermishandeling. Bij het Advies- en Meldpunt komen alle telefoontjes, meldingen en chats binnen en worden hier verwerkt. Het Advies en Meldpunt van Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond telt 43 medewerkers (procesregisseurs), 2 werkbegeleiders en 1 manager en is 24 uur per dag bereikbaar (na 17.00 uur alleen voor crisis/spoed).

Advies
‘Goedendag, met … van Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond. Waar kan ik u mee helpen?’
Per maand komen er gemiddeld 1000 adviesvragen binnen van particulieren en professionals. De procesregisseur luistert naar het verhaal, stelt én beantwoordt vragen. Samen met de beller of chatter wordt gekeken wat hij of zij nodig heeft. Bij het merendeel van de vragen blijft het bij advies en wordt van het adviesgesprek een kort anoniem verslag gemaakt met een casusnummer.

Melding
Is het voor de particuliere adviesvrager te lastig is om de situatie zelf op te lossen óf is er bij de professionele adviesvrager sprake is van een vermoeden van acuut of structureel geweld? Dan wordt een melding gemaakt bij Veilig Thuis.

Veiligheidsbeoordeling
Alle meldingen worden dagelijks gescreend om te kijken of er sprake is van acuut geweld. Als er sprake is van crisis wordt dit direct opgepakt door het crisisteam van Veilig Thuis, zij gaan er dan op af. Meestal vindt een veiligheidsbeoordeling plaats op basis van de melding en één of meerdere telefonische contacten met betrokkenen. Procesregisseurs geven aan dat het voor de beoordeling erg belangrijk is om contact te hebben met de directbetrokkenen, omdat de binnenkomende melding soms een paar dagen oud is en er in de tussentijd van alles gebeurd kan zijn.

“Vaak maakt één zo’n telefoontje al zoveel meer duidelijk dan een melding in eerste instantie.”

De veiligheidsbeoordeling wordt uitgevoerd aan de hand van een triage instrument. Voor het invullen van het triage instrument is men afhankelijk van de beschikbare informatie. Regelmatig komt het voor dat er te weinig kwalitatief goede informatie beschikbaar is om een veiligheids-beoordeling te kunnen doen. Bij de melder wordt dan soms concretere informatie gevraagd, en daar gaat tijd overheen. Ook kan het zo zijn dat er meerdere meldingen zijn die over één casus gaan, waardoor diverse betrokkenen gesproken moeten worden.
Wanneer voldoende informatie beschikbaar is helpt het instrument om heel feitelijk en objectief naar een casus te kijken, om feitelijk te ordenen. Op basis van de feiten wordt een beoordeling gedaan.

Een veiligheidsbeoordeling doe je nooit alleen, dit gebeurt altijd door minimaal twee medewerkers (een 1ste en 2de beoordelaar). De tweede beoordelaar leest de melding en kijkt hoe de eerste deze heeft beoordeeld. Zij kijken zelf óf en wélke extra expertise er nodig is om de melding op de juiste manier te kunnen beoordelen (bijvoorbeeld een expert op het gebied van schadelijke traditionele praktijken of seksueel geweld). Ook zijn er richtlijnen over wanneer zij een besluit met een vertrouwensarts of gedragswetenschapper moeten toetsen (multidisciplinair overleg).

Wanneer een melding binnenkomt heeft het Advies- en Meldpunt een wettelijke termijn van vijf dagen om een veiligheidsbeoordeling doen. Zoals eerder genoemd heeft Veilig Thuis regelmatig onvoldoende kwalitatief goede informatie beschikbaar om een goede beoordeling uit te voeren, of is het lastig de juiste informatie te verkrijgen omdat mensen onvoldoende telefonisch bereikbaar zijn. In de onderbouwing is het dan mogelijk om aan te geven waarom de wettelijke termijn van vijf dagen overschreden wordt. Kwaliteit versus tijd botst hierin volgens medewerkers nog weleens.

We trachten elkaar scherp te houden op de wijze waarop we veiligheidsbeoordelingen uitvoeren door:
• Intercollegiaal werken (altijd vierogen principe en mogelijkheid om inhoudelijke experts, gedragswetenschappers en vertrouwensarts te raadplegen).
• Casuïstiekbespreking eens in de twee weken, onder leiding van gedragsdeskundigen.
• Intervisie eens in de twee maanden, onder begeleiding van een externe intervisor.
• Scholing (nieuwe collega’s krijgen een basistraining om het werk goed uit te kunnen voeren en huidige medewerkers kunnen gebruik maken diverse trainingen intern en extern).
• Werkbegeleiding (het Advies- en Meldpunt heeft net als andere teams binnen Veilig Thuis een werkbegeleider: zij trainen en coachen de procesregisseurs om te komen tot besluiten op basis van de beschikbare informatie met behoud van kwaliteit.

Na de veiligheidsbeoordeling
Als er uit de veiligheidsbeoordeling komt dat er sprake is van acute of structurele onveiligheid in een afhankelijkheidsrelatie en er liggen nog nader te onderzoeken vragen of er moeten veiligheid-voorwaarden gesteld worden, dan gaat de casus naar het gebiedsteam van Veilig Thuis. Wanneer er sprake is van acute onveiligheid gaat de casus naar het Crisisteam. De casus krijgt dan een interventie waarmee ze stappen kunnen nemen om zaken beter uit te zoeken. Binnen een interventie kunnen we bijvoorbeeld het hele netwerk spreken.
Wanneer er geen nader te onderzoeken vragen liggen en geen veiligheidsvoorwaarden gesteld hoeven te worden, kan Veilig Thuis indien nodig ook hulp inroepen van het lokale veld of de melding overdragen aan een reeds betrokken professional. Wanneer er geen sprake is van een onveilige situatie wordt de melding afgesloten zonder verdere actie.

Binnen lopers
Het komt ook voor dat er mensen bij ons binnenlopen. Ook in deze tijd is ons kantoor overdag doordeweeks open. Slachtoffers en heel soms een pleger komen dan binnen om hulp te vragen. Uiteraard maken we dan direct tijd.

Wat gebeurt er als je belt?

Stap 1

Wij luisteren naar je verhaal

Stap 2

Je krijgt advies

Stap 3

We zoeken samen hulp

Niet altijd is het meteen duidelijk wat er aan de hand is. Soms volgt er eerst onderzoek. Je kunt ons veilig bellen, 7 dagen per week, 24 uur én gratis. Bel 0800 2000.