Onder woorden brengen

Sinds mei 2021 werken onze procesregisseurs samen met ervaringsdeskundigen. Keer op keer zien we weer de toegevoegde waarde van deze samenwerking tussen cliënt, procesregisseur en ervaringsdeskundige. Lees mee:

“Ik ben al zo’n anderhalf á twee jaar betrokken bij een vrouw, haar ex-partner en haar dochter. Samen met het wijkteam ervaar ik een prettige samenwerking met mevrouw. Zij is gemotiveerd en open naar de hulpverlening toe. Het lukt alleen niet om structurele veiligheid te organiseren, waardoor er steeds meldingen binnen blijven komen. Mevrouw kan niet goed uitleggen waarom de incidenten blijven plaatsvinden.

We waren aangekomen op het punt waarbij we een laatste poging doen om in het vrijwillige kader tot veiligheid te komen. Ik merkte dat de juiste hulpverlening inzetten lastig verliep, met name omdat mevrouw zelf ook niet goed onder woorden kon krijgen wat nou maakte dat zij steeds opnieuw in gewelddadige situaties terechtkomt.

Op dit moment heb ik Regine, ervaringsdeskundige van Ervaring in Huis, benaderd. We hebben met zijn drieën een gesprek gevoerd, waarbij de herkenning in het verhaal van Regine ervoor zorgde dat mevrouw beter onder woorden kon brengen wat er met haar gebeurde. Ze voelde zich gehoord en begrepen en Regine en mevrouw zijn hierna samen verder in gesprek gegaan. Regine gaat samen met mevrouw onderzoeken waarom ze niet kan loskomen van meneer en welke hulp hierna passend kan zijn voor mevrouw. Ik heb het idee dat dit de drempel ook kleiner maakt voor mevrouw om de vervolghulpverlening aan te gaan.

Ik merk dat de rol van ervaringsdeskundige in deze fase meer aansluit bij wat mevrouw kan helpen. Veilig Thuis en het wijkteam proberen mevrouw ook te ondersteunen, maar hebben een andere rol in het geheel. Wij maken samen met mevrouw de veiligheidsafspraken en volgen deze met haar op, maar dat is toch wat anders dan iemand met ervaringskennis, die aansluit bij haar vragen en persoonlijke behoefte. Vanuit het wijkteam krijg ik de terugkoppeling dat mevrouw het gesprek als prettig heeft ervaren. De gesprekken tussen Regine en mevrouw worden voortgezet, naar grote tevredenheid van mevrouw.”

Dewi Rijkenberg – Procesregisseur Team Tijdelijke Huisverboden
Regine  Oedayrajsingh Varma – Ervaringsdeskundige Ervaring in Huis

 

Wat gebeurt er als je belt?

Stap 1

Wij luisteren naar je verhaal

Stap 2

Je krijgt advies

Stap 3

We zoeken samen hulp

Niet altijd is het meteen duidelijk wat er aan de hand is. Soms volgt er eerst onderzoek. Je kunt ons veilig bellen, 7 dagen per week, 24 uur én gratis. Bel 0800 2000.