Huiselijk geweld

Huiselijk geweld is geweld dat zich afspeelt binnen de huiselijke sfeer en niet direct zichtbaar is voor de omgeving. De term ‘huiselijk’ verwijst dus naar de relatie tussen de betrokkenen. Het kan bijvoorbeeld gaan om geweld tussen (ex-)partners, tussen ouder en kind of overige familieleden. Bij huiselijk geweld is er altijd sprake van een machtsverschil tussen de dader en het slachtoffer, bijvoorbeeld tussen man en vrouw of tussen ouder(s) en kind. Slachtoffers van huiselijk geweld kunnen vrouwen, mannen, kinderen en ouderen zijn. Vaak ervaren plegers hun eigen gedrag niet als gewelddadig doordat het in het gezinssysteem als normaal ervaren wordt.

Huiselijk geweld kan lichamelijk, geestelijk maar ook seksueel zijn. Iedereen kan met huiselijk geweld te maken krijgen.

Er zijn verschillende vormen van huiselijk geweld op de volgende pagina’s is hier meer over te lezen:

Bij een vermoeden van huiselijk geweld bij jezelf of in jouw omgeving, kun je (anoniem) contact opnemen met Veilig Thuis via 0800-2000 of de chat. Samen kijken we naar wat er speelt en wat er nodig is om een oplossing te vinden.

Ook kan er een melding gedaan worden bij de apotheek via het codewoord ‘Masker 19. Wanneer je dit woord gebruikt, weet de apotheek dat je hulp nodig hebt. De apotheek belt samen met jou naar Veilig Thuis (in een aparte ruimte) of de apotheek neemt zelf contact op met Veilig Thuis.

Wat gebeurt er als je belt?

Stap 1

Wij luisteren naar je verhaal

Stap 2

Je krijgt advies

Stap 3

We zoeken samen hulp

Niet altijd is het meteen duidelijk wat er aan de hand is. Soms volgt er eerst onderzoek. Je kunt ons veilig bellen, 7 dagen per week, 24 uur én gratis. Bel 0800 2000.