29 februari 2024

Benoeming Myriam El Khababi als lid raad van toezicht Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond

Rotterdam, 29 februari 2024 – Het algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond heeft op 18 februari ingestemd met de benoeming van Myriam El Khababi, advocaat bij Sociaal Advocaten Rotterdam, tot de raad van toezicht van Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond. Myriam El Khababi is naast algemeen lid raad van toezicht ook voorzitter van de kwaliteitscommissie van Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond.

Bestuurder Debbie Maas ziet uit naar een mooie samenwerking: “We maken graag gebruik van de kennis en ervaring van Myriam. Vanuit vrijwilligerswerk voor slachtoffers van geweld en de praktijk van de sociale advocatuur heeft zij veel inhoudelijke kennis over huiselijk geweld en kindermishandeling en een interessante visie op wat er nodig is om dat aan te pakken. Onze raad van toezicht is met de komst van Myriam weer compleet.”

Ook Myriam El Khababi kijkt uit naar haar inzet voor Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond: “Geweld in afhankelijkheidsrelaties is een maatschappelijk probleem waar iedereen mee te maken kan krijgen. Voor de aanpak van geweld is het belangrijk om buiten landsgrenzen te denken en te kijken naar good practices. Ik kijk ernaar uit mee te mogen denken en een sparringpartner te mogen zijn voor alle medewerkers binnen VTRR. Zij dragen de organisatie en verrichten complex werk. En in een complex werkveld is oog voor de mens achter de medewerker essentieel. Dit werkt naar mijn ervaring door in de kwaliteit van de dienstverlening. Ik zie ernaar uit om mij als voorzitter van de commissie kwaliteit en veiligheid bezig te gaan houden met deze thema’s.”

De raad bestaat uit vijf leden die na een sollicitatieprocedure benoemd worden door het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rotterdam Rijnmond. Naast Myriam El Khababi zijn dat momenteel voorzitter Anca Ansink, Jan Engelen (lid auditcommissie Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond), Melina Kappeyne van de Coppello-Rakic (lid kwaliteitscommissie Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond) en Sven de Langen (voorzitter auditcommissie Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond).

Wat gebeurt er als je belt?

Stap 1

Wij luisteren naar je verhaal

Stap 2

Je krijgt advies

Stap 3

We zoeken samen hulp

Niet altijd is het meteen duidelijk wat er aan de hand is. Soms volgt er eerst onderzoek. Je kunt ons veilig bellen, 7 dagen per week, 24 uur én gratis. Bel 0800 2000.