22 juli 2020

Chat Veilig Thuis zeker tot einde 2020; aantal adviesvragen huiselijk geweld en kindermishandeling stijgt

De 26 regionale Veilig Thuis organisaties hebben de tijdens de Coronacrisis geïntroduceerde chatmogelijkheid tot in ieder geval eind dit jaar verlengd. Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond voert nu wekelijks zo’n 33 serieuze chatgesprekken met cliënten en omstanders; het landelijk gemiddelde van alle Veilig Thuis organisaties samen ligt op ongeveer 425 chatgesprekken per week.

Het aantal contacten met Veilig Thuis verschilde tot voor kort niet opvallend ten opzichte van het aantal adviezen en meldingen in dezelfde periode vorig jaar, maar daarin ontstaat nu – na de introductie van de chat en de onlangs geïntroduceerde publiekscampagne – een ander beeld. Debbie Maas, bestuurder van Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond én voorzitter van het Landelijk Netwerk Veilig Thuis (LNVT): “We zien landelijk het aantal adviesvragen toenemen. Met name omdat steeds meer omstanders; buren, familie en vrienden via de chat en telefoon contact met ons zoeken.”

Acties werpen vruchten af

Een goede ontwikkeling vindt het LNVT: “Veilig Thuis riep via de publiekscampagne omstanders op alert te zijn op mogelijk huiselijk geweld of kindermishandeling en zorgde via de introductie van de chat dat Veilig Thuis laagdrempeliger bereikbaar was. Deze acties lijken nu hun vruchten af te werpen.” Bovendien – zo ervaart Debbie Maas in Rotterdam Rijnmond – lijkt het dat via de chat andere doelgroepen worden bediend: “We hebben sterk de indruk dat we via de chat een jonger publiek aanspreken. Daarnaast merken we dat het aantal mannen dat advies vraagt ook gestegen is sinds de introductie van de chat. Gemiddeld is een kwart van de chatgesprekken in Rotterdam met mannen. Wat daar precies de reden voor is en of dat beeld ook landelijk gedeeld wordt, dat gaan we zeker uitzoeken.” Debbie Maas hecht er aan te benadrukken dat huiselijk geweld en kindermishandeling grote en hardnekkige problemen zijn. “De aanpak hiervan moeten we als samenleving prioriteit geven. Dat betekent wat mij betreft ook dat er direct hulp beschikbaar is en dat plegers snel berecht kunnen worden. Goede samenwerking met en beschikbaarheid van alle betrokken partijen is essentieel als we dit fenomeen echt serieus aan willen pakken, ook na deze coronatijd.”

Anoniem contact opnemen

Slachtoffers, plegers, omstanders en professionals kunnen bij het advies- en meldpunt Veilig Thuis terecht met hun vragen over huiselijk geweld en kindermishandeling. Debbie Maas: “Je kunt als omstander anoniem contact met ons opnemen. De Veilig Thuis medewerker met wie je chat of die je aan de telefoon krijgt luistert naar je verhaal en stelt en beantwoordt vragen. Samen kijken jullie of er iets is wat jij zelf kunt doen. Komen jullie tot de conclusie dat de situatie te lastig is? Dan kan de medewerker je helpen om een melding te maken van je vermoedens. Ook dit kan anoniem. Na de melding doet Veilig Thuis onderzoek naar de situatie of Veilig Thuis roept de hulp in van lokale hulpverleners, zodat het gezin geholpen kan worden.”

Het landelijke telefoonnummer 0800-2000 voor advies en meldingen is 24 uur per dag, 7 dagen in de week operationeel. De chat is op alle werkdagen van 9 tot 17 uur bereikbaar.

Wat gebeurt er als je belt?

Stap 1

Wij luisteren naar je verhaal

Stap 2

Je krijgt advies

Stap 3

We zoeken samen hulp

Niet altijd is het meteen duidelijk wat er aan de hand is. Soms volgt er eerst onderzoek. Je kunt ons veilig bellen, 7 dagen per week, 24 uur én gratis. Bel 0800 2000.