20 januari 2020

Kansen rond tijdelijk huisverbod

Samenwerking en kennis kan beter

Vandaag is het onderzoek ‘Ups en downs tijdelijk huisverbod binnen de G4’ gepubliceerd. Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond voert in deze regio het casemanagement tijdelijk huisverbod en onderschrijft de conclusies en aanbevelingen uit het rapport. “Verbetering in samenwerking rond tijdelijk huisverboden biedt kansen,” zegt Debbie Maas, bestuurder Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond, “betrokkenen zouden nog beter geholpen kunnen worden. Daarom inventariseren wij wat nodig is om tijdelijk huisverboden zo optimaal mogelijk te laten werken”.

Al sinds de oprichting in 2018 voert Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond het case management bij de uitvoering van tijdelijk huisverboden die door burgemeesters in de regio worden opgelegd. Het opleggen van zo’n verbod betekent dat de pleger van het geweld vertrekt en slachtoffers, waaronder kinderen, thuis mogen blijven in hun vertrouwde omgeving. Veilig Thuis zorgt voor hulp aan betrokkenen (indien mogelijk en nodig). We zien het tijdelijk huisverbod als een belangrijk instrument in de aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling. Het zorgt voor veiligheid, rust en bezinning in het gezin. Ook wordt er tijdens het verbod met alle betrokkenen een plan gemaakt om de situatie ook na het verbod veilig te krijgen.

Het Verwey Jonker Instituut deed onderzoek naar de dalende trend van het aantal tijdelijk huisverboden in de periode 2013-2017 in opdracht van de gemeenten Amsterdam, Utrecht, Den Haag en Rotterdam (G4) en het ministerie van J&V. Naast politie en gemeente heeft ook Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond meegewerkt aan het onderzoek.

Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond heeft een apart team paraat dat zich volledig wijdt aan het casemanagement van tijdelijk huisverboden. Daarvoor zijn specialisten in dienst die nauw samenwerken met politie, juristen, gemeenten en overige ketenpartners. In 2019 voerde Veilig Thuis voor 701 tijdelijk huisverboden het casemanagement. In 2018 waren dat er 495.

“Niet alleen de aantallen maar ook de complexiteit rond tijdelijk huisverboden neemt toe,” vertelt Maarten Maul, Werkbegeleider team Tijdelijk Huisverbod bij Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond. “We zien dat tijdelijk huisverboden meer dan voorheen samenlopen met verslaving en psychische problemen. Dat vraag om specialistische hulp. Helaas ervaren wij hier ook de druk op hulpverlening sector en zien we dat dit niet altijd snel tot stand komt. Dat is jammer en een gemiste kans. Wij gaan het komende jaar actief in gesprek met ketenpartners en gemeentes om hier verandering in te brengen.”

Wat gebeurt er als je belt?

Stap 1

Wij luisteren naar je verhaal

Stap 2

Je krijgt advies

Stap 3

We zoeken samen hulp

Niet altijd is het meteen duidelijk wat er aan de hand is. Soms volgt er eerst onderzoek. Je kunt ons veilig bellen, 7 dagen per week, 24 uur én gratis. Bel 0800 2000.