21 februari 2019

Koning Willem-Alexander bezoekt Veiligheidshuis Rotterdam-Rijnmond

Zijne Majesteit de Koning heeft op dinsdagmiddag  19 februari een bezoek gebracht aan ZSM en het Veiligheidshuis Rotterdam-
Rijnmond. Dit werkbezoek maakte onderdeel uit van een bezoek aan de Rotterdamse wijk Bospolder-Tussendijken en stond in het teken van veiligheid, wonen, wijkvernieuwing, jeugdzorg en ondernemerschap.

De Koning was onder de indruk van de wijze waarop alle organisaties, waaronder Veilig Thuis, die zich bezighouden met opsporing, vervolging en zorg in het Veiligheidshuis onder één dak intensief samenwerken. De Koning kreeg samen met burgemeester Aboutaleb en de directeur Veiligheid van de gemeente Rotterdam een toelichting op het Ad-vies- en Triage Punt ATP (voorheen Regionaal Informatie en Kennisknooppunt RIKK), ZSM en het Veiligheidshuis. Bij ZSM wordt door het Openbaar Ministerie en de ketenpartners zo snel en effectief mogelijk de meest passende afdoeningsmogelijkheid ingezet, waar mogelijk gecombineerd met aanvullende interventies vanuit (gedwongen) zorg, hulpverlening of bestuursrechtelijke maatregelen, bij veel voorkomende misdrijven: 7 dagen in de week en 14 uur per dag. Vervolgens woonde de Koning een casus-overleg bij in het Veiligheidshuis. Daar krijgen jaarlijks 2.000 personen uit de Rotterdamse regio met com-plexe problematiek een persoonsgerichte aanpak waarbij ook naar de ouders, broertjes en zusjes wordt gekeken Ook wordt er ingezet op de mogelijke slachtoffers, met name bij Huiselijk Geweld.

Kroon op ons werk

“Het is voor de mensen die bij ZSM en het Veiligheidshuis Rotterdam-Rijnmond werken een enorme eer en een kroon op ons werk dat de Koning ruim aandacht heeft besteed aan de wijze waarop wij met de
partners uit het bestuurlijke-, sociaal-, civiel- en strafrechtelijke domein samenwerken voor een veilige
Rotterdamse regio”, aldus Esther Jongeneel, manager van het Veiligheidshuis Rotterdam-Rijnmond (VHRR).

Uniek selectie-instrument

Het VHRR heeft een Advies- en Triage Punt dat, door middel van het selectie-instrument (‘de foto’) de aan-gehouden verdachten voor ZSM of de melding uit het veld bij het VHRR over een persoon waar zorgen over zijn, in beeld brengt. In 2018 zijn bijna 24.000 personen in kaart gebracht door alle beschikbare informatie te combineren en zo de juiste straf- en zorgmaatregelen te kunnen treffen. Het is een uniek
selectie-instrument waarvoor ook buiten Rotterdam grote interesse bestaat. Dat in combinatie met de ma-nier van samenwerken in Rotterdam, waarbij wij met partners vanuit zorg en straf – 7 dagen per week onder één dak samenwerken – is bijzonder en tot nu toe uniek in Nederland.

 

 

Op de foto burgemeester Aboutaleb, Koning Willem-Alexander, procesregisseur ZSM Rob Ducaneaux en manager VHRR Esther Jongeneel.

Wat gebeurt er als je belt?

Stap 1

Wij luisteren naar je verhaal

Stap 2

Je krijgt advies

Stap 3

We zoeken samen hulp

Niet altijd is het meteen duidelijk wat er aan de hand is. Soms volgt er eerst onderzoek. Je kunt ons veilig bellen, 7 dagen per week, 24 uur én gratis. Bel 0800 2000.