10 december 2018

Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld: wat verandert er?

Alle beroepsgroepen die onder de Wet meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling vallen moeten per 1 januari 2019 een afwegingskader aan de meldcode hebben toegevoegd. Maar wat houdt dat afwegingskader precies in? En hoe kun je het afwegingskader gebruiken? Deze animatievideo van Augeo vertelt je meer hierover.

Bekijk de animatievideo.

Ook is begin december een special van Augeo Magazine verschenen over de meldcode, met onder meer een indrukwekkend verhaal van een medewerker van Veilig Thuis.

Bekijk hier het magazine.

Wat gebeurt er als je belt?

Stap 1

Wij luisteren naar je verhaal

Stap 2

Je krijgt advies

Stap 3

We zoeken samen hulp

Niet altijd is het meteen duidelijk wat er aan de hand is. Soms volgt er eerst onderzoek. Je kunt ons veilig bellen, 7 dagen per week, 24 uur én gratis. Bel 0800 2000.