12 maart 2020

Minister De Jonge brengt werkbezoek aan Veilig Thuis

Maandag 9 maart bracht minister Hugo de Jonge (VWS) een bezoek aan Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond. Tijdens dit werkbezoek informeerden wij, samen met netwerkpartners, de minister en zijn ambtelijke afvaardiging over onze toekomstvisie, de ontwikkeling van het Centrum Huiselijk Geweld en Kindermishandeling, de aanpak van (ex-)partner stalking  en de samenwerking Veilig Thuis/ Zorg- en Veiligheidshuis.

De minister was onder de indruk van de manier waarop diverse organisaties samenwerken in Rotterdam Rijnmond om huiselijk geweld en kindermishandeling te stoppen. “Wat gebeurt er veel, het is een brede samenwerking, deze manier van samenwerken is uniek,” aldus de minister.

Er werd uitgebreid stil gestaan bij de ontwikkeling van het Centrum Huiselijk Geweld en Kindermishandeling, waarvan de gemeente Rotterdam, Veilig Thuis en het Zorg- en Veiligheidshuis de opdrachtgevers zijn. We denken dat een nauwe verbinding met het Centrum seksueel Geweld essentieel is. De aanpak van het CSG is ook toepasbaar voor letsels door huiselijk geweld en kindermishandeling. Onze ervaring met het verbinden van een plegeraanpak is ook belangrijk voor beide centra.

Debbie Maas, bestuurder Veilig Thuis: “We kunnen veel van elkaar leren.”

Ook werd de samenwerking van het Zorg- en Veiligheidshuis en Veilig Thuis besproken. Beide partijen hebben de ambitie nauwer samen te werken. Dit gaan we het komende jaar verder uitwerken en verstevigen. “We willen gezinnen en huishoudens nog meer centraal stellen,” aldus Esther Jongeneel, manager Zorg- en Veiligheidshuis.

Daarna werd aan de hand van een casus de nieuwe stalkingsaanpak toegelicht. Vertegenwoordigers van de Reclassering, politie, Slachtofferhulp Nederland, de gemeente Rotterdam en Veilig Thuis namen de aanwezigen mee in de aanpak, de problematiek en de samenwerking. De wensen voor een verstevigde positie van slachtoffers en de aanbeveling om innovatieve middelen in te zetten om slachtoffers van stalking te ondersteunen bij het verzamelen van bewijs (middels een app, camera bij de deur etc.) kwamen aan bod. Ook is stilgestaan bij de wens om meer in te kunnen zetten qua hulpverlening aan de pleger om escalatie te voorkomen. Debbie Maas: “Bescherming van het slachtoffer is primair belangrijk maar we willen dat zij zoveel als mogelijk thuis moeten kunnen blijven. Het geweld moet stoppen dus een integrale aanpak (aanpak voor slachtoffer, kinderen en pleger)  is essentieel.”

 

Wat gebeurt er als je belt?

Stap 1

Wij luisteren naar je verhaal

Stap 2

Je krijgt advies

Stap 3

We zoeken samen hulp

Niet altijd is het meteen duidelijk wat er aan de hand is. Soms volgt er eerst onderzoek. Je kunt ons veilig bellen, 7 dagen per week, 24 uur én gratis. Bel 0800 2000.