20 december 2018

Nieuw Handelingsprotocol Veilig Thuis 2019

De 26 regionale Veilig Thuis organisaties in Nederland hebben samen gewerkt aan een nieuw Handelingsprotocol 2019.

Het Handelingsprotocol vormt een belangrijk instrument in de kwaliteitsverbetering die de regionale organisaties met elkaar hebben afgesproken en draagt bij aan het vergroten van eenduidigheid in het optreden van de Veilig-Thuisorganisaties. Voor de medewerkers van Veilig Thuis geeft dit protocol een duidelijke richtlijn voor hun handelen. Het betreft richtlijnen die algemeen geldend zijn voor alle vormen van huiselijk geweld en kindermishandeling.

Bekijk hier het Handelingsprotocol Veilig Thuis 2019.

Wat gebeurt er als je belt?

Stap 1

Wij luisteren naar je verhaal

Stap 2

Je krijgt advies

Stap 3

We zoeken samen hulp

Niet altijd is het meteen duidelijk wat er aan de hand is. Soms volgt er eerst onderzoek. Je kunt ons veilig bellen, 7 dagen per week, 24 uur én gratis. Bel 0800 2000.