0800 - 2000
20 december 2018

Nieuw Handelingsprotocol Veilig Thuis 2019

De 26 regionale Veilig Thuis organisaties in Nederland hebben samen gewerkt aan een nieuw Handelingsprotocol 2019.

Het Handelingsprotocol vormt een belangrijk instrument in de kwaliteitsverbetering die de regionale organisaties met elkaar hebben afgesproken en draagt bij aan het vergroten van eenduidigheid in het optreden van de Veilig-Thuisorganisaties. Voor de medewerkers van Veilig Thuis geeft dit protocol een duidelijke richtlijn voor hun handelen. Het betreft richtlijnen die algemeen geldend zijn voor alle vormen van huiselijk geweld en kindermishandeling.

Bekijk hier het Handelingsprotocol Veilig Thuis 2019.