24 december 2018

Nieuwe website over kindermishandeling voor onderwijs en kinderopvang

De Belangenvereniging van Ouders in de Kinderopvang (BOinK) heeft in het kader van de Beweging tegen Kindermishandeling een nieuwe website ontwikkeld voor professionals uit het onderwijs en in de kinderopvang: kindermishandelingonderwijskinderopvang.nl. Op de site vinden onderwijzers, onderwijsassistenten, pedagogisch medewerkers, gastouders en andere professionals uit de twee branches betrouwbare informatie over dit onderwerp, gebundeld en overzichtelijk bij elkaar.

Thema’s
Op de website staat praktische en actuele informatie over kindermishandeling, waaronder huiselijk geweld en seksueel grensoverschrijdend gedrag. De informatie is gerubriceerd in negen overzichtelijke thema’s:
• Signalen en vormen van kindermishandeling
• Meldcode kinderopvang
• Meldcode onderwijs
• Veilig Thuis
• Aandachtsfunctionaris
• Gesprekken met ouders en kinderen
• Rol gemeente
• Informatie, feiten en cijfers
• Training en cursus
Met deze informatie hebben professionals meer bagage waarmee signalen mogelijk sneller opmerken, de meldcode eerder toepassen en, indien de uitkomst van het afwegingskader uit de meldcode daartoe aanleiding geeft, over gaan tot melden bij Veilig Thuis.

Altijd actueel
Er wordt voortdurend onderzoek gedaan en rapporten gepubliceerd op het gebied van kindermishandeling en er worden telkens nieuwe hulpmiddelen ontwikkeld. Daarom is de content van de website geen vaststaand gegeven: deze zal met zeer grote regelmaat aangevuld en geüpdatet worden. Suggesties voor de content zijn welkom en kunnen worden gemaild naar info@beweging-tegenkindermishandeling.nl.

App meldcode vs website
Eerder deze week werd de app ‘Meldcode kinderopvang’ gelanceerd. De nieuwe website en app sluiten naadloos op elkaar aan. De app bevat de meldcode voor de kinderopvang: al klikkend kunnen de stappen van de meldcode doorlopen worden. De website is veel breder en bevat meer aanvullende informatie die niet alleen voor professionals uit de kinderopvang maar ook het onderwijs interessant is.
Slechts twee dagen na de lancering is de app Meldcode Kindermishandeling voor de kinderopvang al een succes: hij is al duizenden keren gedownload! Download ook de app uit de App Store of Play Store. Meer over de app.

Over de Beweging tegen Kindermishandeling
De Beweging tegen Kindermishandeling (BTK) is een samenwerkingsverband van de onderwijsorganisaties PO-Raad en VO-raad, de Algemene Vereniging van Schoolleiders (AVS), de branchekoepels kinderopvang Brancheorganisatie Kinderopvang (BK), Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang (BMK) en Sociaal Werk Nederland (SWN), en de ouderorganisaties BOinK en Ouders & Onderwijs. De BTK is vertegenwoordigd in het kernteam van het Nationale Programma ‘Geweld hoort nergens thuis’.
De BTK heeft tot doel de signalering en aanpak van kindermishandeling vanuit het onderwijs (speciaal) basisonderwijs, (speciaal) voortgezet onderwijs en de kinderopvang te verbeteren. Daarnaast willen ze de aanpak van kindermishandeling structureel verankeren in de genoemde sectoren.
In het eigen actieplan heeft de BTK als beoogd resultaat onder andere het vergroten van kennis en handelingsbereidheid bij onderwijs- en kinderopvangprofessionals opgenomen. Het realiseren van deze website is daarin de eerste stap.
Meer over de Beweging tegen Kindermishandeling.

Ga naar kindermishandelingonderwijskinderopvang.nl voor de nieuwe website.

Wat gebeurt er als je belt?

Stap 1

Wij luisteren naar je verhaal

Stap 2

Je krijgt advies

Stap 3

We zoeken samen hulp

Niet altijd is het meteen duidelijk wat er aan de hand is. Soms volgt er eerst onderzoek. Je kunt ons veilig bellen, 7 dagen per week, 24 uur én gratis. Bel 0800 2000.