14 juni 2019

Ouderenmishandeling sterk toegenomen in regio Rotterdam Rijnmond

Samen kunnen we iets betekenen in de veiligheid van ouderen

Het aantal meldingen van ouderenmishandeling dat Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond het afgelopen jaar ontving is sterk gestegen. Daarom doen zij actief mee aan de internationale Dag tegen ouderenmishandeling die morgen plaatsvindt. Door diverse activiteiten te organiseren wil Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond het onderwerp meer bekendheid geven en bespreekbaar maken. “Dat is hard nodig”, stelt Debbie Maas bestuurder Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond, “we zien een flinke stijging in het aantal meldingen van ouderenmishandeling in het afgelopen jaar.”

Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond, het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling, ziet regelmatig gevallen van huiselijk geweld gericht op mensen ouder dan 65 jaar. Het gemiddeld aantal meldingen ouderenmishandeling per maand is met 60% toegenomen ten opzichte van vorig jaar. Gemiddeld ontvangt Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond 20 meldingen van ouderenmishandeling per maand. Ouderenmishandeling is niet alleen lichamelijke of psychische mishandeling. Ook verwaarlozing, financiële uitbuiting en seksueel misbruik vallen eronder.

“Ouderenmishandeling is nog voor veel mensen een onbekend thema. Je kan het je vaak niet voorstellen maar het gebeurt echt. Bij Veilig Thuis zien we de problematiek helaas groeien. Daarom is aandacht voor dit thema zo belangrijk,” zegt Debbie Maas, bestuurder Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond. “Veilig Thuis kan, samen met gemeenten en netwerkpartners, echt iets betekenen in het herstellen van de veiligheid voor deze ouderen.”

 

Folder Herkennen ouderenmishandeling

“Het is belangrijk dat signalen van ouderenmishandeling eerder worden herkend. Daarmee kan veel leed voorkomen worden,” zegt

Debbie Maas, bestuurder Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond. Daarom is een nieuwe folder ontwikkeld waarin op een overzichtelijke manier de signalen bij ouderen én de pleger worden weergegeven.

Rehsma Roopram, wethouder Zorg & Welzijn, Jeugd en Volksgezondheid bij de gemeente Barendrecht, nam de folder in ontvangst. “Ouderen zijn een kwetsbare groep die moeilijk voor zichzelf op kunnen komen. Daarom is aandacht voor dit onderwerp zo belangrijk”, aldus Roopram.


Tevens geeft de folder, die in een handzaam pocketformaat is, informatie over wat men kan doen bij signalering van mishandeling. De folder is onder andere verspreid onder alle ziekenhuizen in de regio Rotterdam Rijnmond, alle VraagWijzers en Huizen van de Wijk in de gemeente Rotterdam.

Bekijk hier de folder.

“Ik was heel bang, mijn man zou ontzettend kwaad worden als hij zou horen dat ik met Veilig Thuis had gepraat”

In het kader van de Dag tegen ouderenmishandeling brengt Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond drie praktijkverhalen naar buiten. In deze verhalen wordt het onderwerp ouderenmishandeling vanuit verschillende perspectieven belicht. Zo zijn de ervaringen van een slachtoffer, samenwerkingspartners en hulpverleners te lezen waarin ook diverse typen van geweld aan bod komen. Door inzicht te geven in de beleving van slachtoffers en hulpverleners wil Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond eventuele drempels om advies van Veilig Thuis te vragen wegnemen.

Lees hier het verhaal van mevrouw Pieters, slachtoffer van mishandeling.

Lees hier het verhaal van medewerkers van Veilig Thuis, Gabriela & Tom.

Lees hier het verhaal van samenwerkingspartners Laurens en Bavo Europoort.

Wat gebeurt er als je belt?

Stap 1

Wij luisteren naar je verhaal

Stap 2

Je krijgt advies

Stap 3

We zoeken samen hulp

Niet altijd is het meteen duidelijk wat er aan de hand is. Soms volgt er eerst onderzoek. Je kunt ons veilig bellen, 7 dagen per week, 24 uur én gratis. Bel 0800 2000.