9 april 2024

Overladen worden met cadeautjes: lief of een rode vlag?

Een animatie over dwingende controle

Rotterdam 9 april 2024 – Overladen worden met cadeautjes. Altijd bij elkaar willen zijn. Het al snel hebben over de volgende stap in de relatie. Vaak zijn dat herkenbare – en ook leuke – onderdelen voor wie net in een nieuwe relatie stapt. Maar als deze romantische gebaren ongemakkelijk gaan voelen, kun je te maken hebben met dwingende controle – ook wel intieme terreur genoemd. Het is een lastig te herkennen vorm van huiselijk geweld. Filomena maakte er samen met Augeo Foundation een animatie over, die inzicht geeft in wat er gebeurt met de mensen die het overkomt en hoe je als hulpverlener of als slachtoffer de rode vlaggen herkent.

Manager Filomena Tanya Hoogwerf: “Filomena is dé plek waar mensen terecht kunnen die te maken hebben met ernstige en complexe vormen van huiselijk geweld. Bijvoorbeeld bij wie sprake is van rode vlaggen en bij wie het risico op erger, zoals femicide, hoog is. Dwingende controle is zo’n rode vlag. Het is belangrijk om te herkennen en vervolgens ook de juiste stappen te zetten om ingrijpen mogelijk te maken.”

Filomena heeft veel kennis in huis als het gaat om dwingende controle en wil graag vanuit haar rol als kennis- en expertisecentrum een bijdrage doen aan deskundigheidsbevordering in de keten. De animatie is bedoeld om toe te lichten wat deze vorm van geweld inhoudt en om het gesprek erover te openen, zowel met ketenpartners als cliënten.

Kort en krachtig
Augeo Foundation is een stichting die zich inzet voor veilig en veerkrachtig opgroeien van kinderen, en ontwikkelt allerlei online cursussen, voorlichtingsmaterialen en praktische hulpmiddelen. Ditte van Haalen programmamedewerker bij Augeo: “We waren het er al snel met Filomena over eens dat dwingende controle een belangrijk onderwerp is voor een animatie. Er is nog weinig kennis over dit thema en het wordt nog vaak – ook door professionals – niet gezien. Door dwingende controle tijdig te herkennen, kunnen mensen eerder de juiste hulp krijgen. Bij Augeo Foundation hebben we meerdere animaties voor psycho-educatie. Het is een beeldende manier om je boodschap te vertellen en dwingt je om kort en krachtig te zijn. Professionals geven aan dat animaties helpend zijn in hun contact met cliënten om kort en duidelijk informatie te geven, maar dat ze ook leerzaam zijn voor henzelf. Vooral dat dwingende controle zo langzaam opbouwt waardoor het bijna ongemerkt gaat, vond ik toch indrukwekkend om zo inzichtelijk te krijgen.”

Vorm van geweld eerder herkennen
Gedragswetenschapper Angela Zwijgers was vanuit Filomena betrokken bij de ontwikkeling van de animatie. Ze vertelt waarom deze animatie belangrijk is: ‘’We merken dat dwingende controle nog een onbekende vorm van geweld is. Fysiek geweld kent men wel, maar dwingende controle – wat toch veel voorkomt – wordt ook vaak in de keten niet herkend. Dan heb ik het bijvoorbeeld ook over rechters en advocaten die niet dagelijks hulpverlening bieden, maar wel te maken hebben met dwingende controle in hun werk. Omdat de aanpak die je bij andere vormen van huiselijk geweld inzet juist heel erg schadelijk kan zijn bij dwingende controle, is het heel belangrijk dat juist ook deze professionals deze vorm van huiselijk geweld herkennen.

Wij hopen dat deze korte animatie leidt tot meer kennis en inzicht, wat vervolgens het handelen verandert en verbetert. En dat er door de animatie een zaadje is geplant, waardoor professionals deze vorm van geweld eerder herkennen in gezinnen en dus snel de juiste hulp in kunnen zetten en schakelen met bijvoorbeeld Filomena.”

De animatie over dwingende controle is hier te bekijken en door iedereen te gebruiken.

Wat gebeurt er als je belt?

Stap 1

Wij luisteren naar je verhaal

Stap 2

Je krijgt advies

Stap 3

We zoeken samen hulp

Niet altijd is het meteen duidelijk wat er aan de hand is. Soms volgt er eerst onderzoek. Je kunt ons veilig bellen, 7 dagen per week, 24 uur én gratis. Bel 0800 2000.