14 juni 2024

Toneelstuk Au!derdom was een succes!

Rotterdam, 14 juni | Morgen, op 15 juni, is het de Internationale Dag tegen Ouderenmishandeling. Gisteren stelden we daarom ons kantoor open voor geïnteresseerde ouderen. Gasten kregen eerst een rondleiding op ons kantoor. Met steun van Gemeente Rotterdam speelde Theater in Feite daarna de voorstelling Au!derdom; een educatieve voorstelling met tips over wat te doen als je grensoverschrijdend gedrag signaleert bij een ander.

De voorstelling vertelde de verhalen van Gerda en Bram. Gerda wordt door haar overspannen mantelzorger geholpen én geslagen. Bram wordt financieel uitgebuit door zijn zoon en schoondochter. Als Gerda en Bram elkaar ontmoeten, komen er scheurtjes in de muren waarachter hun geheimen zich bevinden. Uiteindelijk nemen ze allebei een belangrijke stap.

Na de voorstelling hebben we met de zeer betrokken bezoekers gesproken over hoe het is om mantelzorger te zijn voor een oudere die intensieve zorg behoeft, maar ook weleens lastig gedrag vertoont. En over waar de grens ligt van thuis kunnen blijven wonen. Maar ook hoe financieel misbruik in glijdende schaal ernstige vormen aan kan nemen.

Boeiend was ook de herkenning van toenemende afhankelijkheid van ouderen van anderen; kwetsbare ouderen kunnen daardoor het slachtoffer worden van grensoverschrijdend gedrag. Gedrag dat moet stoppen!

Hier was iedereen het over eens: luister naar ouderen zelf, heb aandacht voor de mantelzorger en laat professionals altijd alert zijn op signalen en handelen volgens de Meldcode.

Daarbij hoort uiteraard ook het vragen van advies aan Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond, of het doen van een melding.

Wat gebeurt er als je belt?

Stap 1

Wij luisteren naar je verhaal

Stap 2

Je krijgt advies

Stap 3

We zoeken samen hulp

Niet altijd is het meteen duidelijk wat er aan de hand is. Soms volgt er eerst onderzoek. Je kunt ons veilig bellen, 7 dagen per week, 24 uur én gratis. Bel 0800 2000.