24 juni 2019

Veilig Thuis ISO gecertificeerd

Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond (VTRR) is per juni 2019 een ISO9001:9015 gecertificeerde instelling. Dit houdt in dat VTRR een goed functionerend kwaliteitsmanagementsysteem voor haar organisatie heeft ingericht. Het kwaliteitsmanagementsysteem stelt de organisatie in zowel staat om te voldoen aan de van toepassing zijnde eisen uit de ISO-norm als de verwachte resultaten te realiseren.

Het kwaliteitsmanagementsysteem heeft betrekking op: ‘Het stoppen en voorkomen van alle vormen van huiselijk geweld en kindermishandeling voor directbetrokkenen van alle leeftijden in een afhankelijkheidsrelatie en het duurzaam borgen van veiligheid voor deze directbetrokkenen door de inzet van: Advies en Ondersteuning, Melding en Veiligheidsbeoordeling, Veiligheidsvoorwaarden en Vervolg, Onderzoek, Overdracht, Monitoring.’

In april 2019 heeft het certificeringsonderzoek plaatsgevonden. Hierbij werd als positief aangemerkt dat de keuze voor nieuwe organisatiestructuur weer focus heeft aangebracht in de organisatie, VTRR een groot zelf oplossend vermogen heeft, er een grote mate van betrokkenheid van medewerkers door de hele organisatie te zien is, er een professionaliseringsslag heeft plaatsgevonden en dat VTRR onder externe druk in staat om tot verandering en verbetering te kunnen komen.

“De organisatie heeft inzicht in de eisen en verwachtingen van klanten en stuurt hierop om de klanttevredenheid op peil te houden.”

Bron: Onderzoeksverslag, Rapportage van de toetsing van het kwaliteitsmanagementsysteem, door Lloyd’s Register Certiked.

Wat gebeurt er als je belt?

Stap 1

Wij luisteren naar je verhaal

Stap 2

Je krijgt advies

Stap 3

We zoeken samen hulp

Niet altijd is het meteen duidelijk wat er aan de hand is. Soms volgt er eerst onderzoek. Je kunt ons veilig bellen, 7 dagen per week, 24 uur én gratis. Bel 0800 2000.