9 oktober 2019

Veilig Thuis verbetert aanpak stalking

Te veel mensen worden nog gestalkt door een ex-partner. Veilig Thuis zet zich in om deze vorm van geweld te stoppen, want stalking is niet alleen afschuwelijk maar brengt ook veiligheidsrisico’s met zich mee. In de aanpak van stalking werkt Veilig Thuis veel samen met justitie en andere ketenpartners. De samenwerking met en tussen organisaties moet volgens Veilig Thuis beter om slachtoffers te beschermen en stalkers te stoppen. Daarom hebben we onze aangepast.

Debbie Maas, bestuurder Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond: “We zorgen dat we bij hoog risico stalkingszaken informatie van Justitie en politie direct bij elkaar leggen, zodat we de veiligheid beter kunnen inschatten en acties kunnen inzetten. Zodra een verdachte van ex-partnerstalking is aangehouden, wordt dit binnen het Zorg- en Veiligheidshuis Rotterdam Rijnmond (ZVHRR) besproken waar onder andere Openbaar Ministerie, politie en Veilig Thuis dagelijks samenkomen. Op die manier worden signalen niet meer gemist of niet gedeeld, is het uitgangspunt. Daarnaast, zijn we de aanpak verder aan het verbeteren samen met het Zorg- en Veiligheidshuis en stellen ook onze verscherpte aanpak volgend jaar landelijk beschikbaar.

Daarnaast acht Veilig Thuis het noodzakelijk om stalking te definiëren als een bijzondere vorm van geweld (met veel risico). Dat betekent dat met extra expertise beter en sneller een inschatting gemaakt kan worden met betrekking tot de veiligheid. We gaan dan ook het aantal aandachtsfunctionarissen stalking binnen Veilig Thuis vergroten.

Aanleiding voor de aanscherping van de werkwijze van Veilig Thuis rondom aanpak stalking is onder andere de moord op Hümeyra in december 2018. Zij werd doodgeschoten door haar stalker. In het rapport dat minister Grapperhaus (Justitie & Veiligheid) vandaag aan de Tweede Kamer stuurde oordeelt de Inspectie dat de aanpak van stalking van Hümeyra ernstig te kort is geschoten. Veilig Thuis onderschrijft de conclusie en aanbevelingen van de Inspectie en heeft daarom eerder genoemde stappen ondernomen.

“We blijven luisteren en leren om de aanpak van stalking steeds verder te optimaliseren. Het is belangrijk dat mensen die hulp nodig hebben om hulp durven vragen,” aldus Debbie Maas.

Ook op andere punten luistert de organisatie naar oplossingen die zijn aangedragen. Zo is Veilig Thuis, in samenwerking met het ZVHRR en gemeenten, al enige tijd gestart met de inrichting van een Centrum huiselijk geweld en kindermishandeling. Het centrum is er voor slachtoffers en plegers van huiselijk geweld en kindermishandeling, waarin de benodigde expertise (zoals forensische artsen, maatschappelijk werkers en politieagenten) fysiek onder één dak aanwezig is. Dit moet ertoe leiden dat acuut geweld eerder wordt gestopt, de veiligheid van slachtoffers wordt vergroot, er een passende aanpak voor plegers volgt en dat de betrokken organisaties beter met elkaar samenwerken. Medio april 2020 is het Centrum geopend.

Wat gebeurt er als je belt?

Stap 1

Wij luisteren naar je verhaal

Stap 2

Je krijgt advies

Stap 3

We zoeken samen hulp

Niet altijd is het meteen duidelijk wat er aan de hand is. Soms volgt er eerst onderzoek. Je kunt ons veilig bellen, 7 dagen per week, 24 uur én gratis. Bel 0800 2000.