13 december 2018

Veilig Thuis verbetert werkwijze

Onlangs verscheen de Factsheet Veilig Thuis verbetert…  waarin de belangrijkste veranderingen die vanaf 2019 optreden in de werkwijze van Veilig Thuis samengevat.

Een van de wijzigingen is de aanleg van een landelijk Veilig Thuis register. Door dit register is het mogelijk bij alle meldingen na te gaan of een gezin of huishouden eerder gemeld is bij een ander Veilig Thuis.

Daarnaast gaan alle 26 Veilig Thuis organisaties vanaf 2019 de veiligheid bij alle binnengekomen meldingen– met een vernieuwd instrument – op eenduidige wijze beoordelen.

Ook wordt een kwaliteitsimpuls gegeven aan de wijze waarop ze hun wettelijke taken uitvoeren.

Met de verbeterde werkwijze draagt Veilig Thuis bij aan het effectiever stoppen van geweld en aan het doorbreken van intergenerationele overdracht van geweld in gezinnen en huishoudens. Veilig Thuis doet dit in nauwe samenwerking met ketenpartners en met gezinnen of huishoudens. Partnerschap staat hierin centraal.

Wat gebeurt er als je belt?

Stap 1

Wij luisteren naar je verhaal

Stap 2

Je krijgt advies

Stap 3

We zoeken samen hulp

Niet altijd is het meteen duidelijk wat er aan de hand is. Soms volgt er eerst onderzoek. Je kunt ons veilig bellen, 7 dagen per week, 24 uur én gratis. Bel 0800 2000.