14 januari 2019

“Verbeterde meldcode helpt ons ernstige casussen nog beter op de radar te krijgen”

Bestuurder Debbie Maas gaf afgelopen donderdag een toelichting op de veranderde meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling bij de lokale radio omroep van Barendrecht, Exxact. Dit deed zij naar aanleiding van de presentatie die Veilig Thuis gaf over de veranderde meldcode in de raadscommissie Samenleving eerder die week.

Debbie Maas vertelt dat de verbetering van de meldcode vooral zit in het duiden en kenbaar maken van signalen van kindermishandeling en huiselijk geweld door de professionals (zoals in het onderwijs, gezondheidszorg, justitie, jeugdhulp en kinderopvang) aan Veilig Thuis. Wanneer acute onveiligheid of herhaling van geweld aan de orde is dient men altijd contact met Veilig Thuis op te nemen, ook wanneer de professional zelf hulp kan organiseren. Op die manier krijgen we ernstige casussen beter op de radar en weten we waar onveiligheid speelt.

Nog een andere belangrijke verbetering, zo vertelt Debbie Maas, is dat de Veilig Thuis organisatie ook direct een check doet bij de andere regionale Veilig Thuis organisaties om te kijken of deze casus al ergens anders bekend is. Zo blijft het op de radar, ook al wordt er verhuisd.

Tot slot, vertelt ze dat de gemeente een belangrijke rol speelt bij het succes van de meldcode. De gemeente is verantwoordelijk voor het sociaal domein en stelsel. Zij kunnen meedenken in het informeren en faciliteren van professionals over de verbeterde meldcode. Zijn de professionals voldoende geëquipeerd om het gesprek aan te gaan? Weten ze wat ze te doen staat?

Het radiofragment kunt u hier beluisteren (op 11.50 min.).

Lees hier het bericht over het interview op de website van Exxact.

Wat gebeurt er als je belt?

Stap 1

Wij luisteren naar je verhaal

Stap 2

Je krijgt advies

Stap 3

We zoeken samen hulp

Niet altijd is het meteen duidelijk wat er aan de hand is. Soms volgt er eerst onderzoek. Je kunt ons veilig bellen, 7 dagen per week, 24 uur én gratis. Bel 0800 2000.