28 juni 2024

Via225 officieel geopend

Gisteren is Via225 officieel geopend. Hier werkt Filomena samen met het Centrum Seksueel Geweld en het expertiseteam Kindermishandeling van het Erasmus MC Sophia Kinderziekenhuis. Via225 is een plek waar hulp is voor mensen die te maken hebben met huiselijk geweld, seksueel geweld of kindermishandeling. Filomena is er om diegenen te ondersteunen die te maken hebben met de meest heftige en ernstige vormen van geweld. Denk aan letsel, verkrachting en ook intieme terreur waarbij controle en macht (al dan niet met wapens) aan de orde van de dag is. Met andere netwerkpartners werken we hier samen om hen te ondersteunen. De mensen die bij ons binnen komen staan centraal. Samen met hen kijken we naar wat nodig is om te herstellen en veiligheid te creëren. In een prettige en veilige omgeving. We begeleiden mensen om hen weer in staat te stellen volledig hun leven op te pakken.

Genodigden kregen een rondleiding langs de warme en kindvriendelijke ontvangstkamers en konden vanuit de meekijkruimte de forensisch medische onderzoeksruimte zien. Na een persoonlijke speech van wethouder Ronald Buijt, Zorg, Ouderen en Jeugdzorg, waarin hij vertelde hoe hij zelf ontdekte hoe belangrijk het is dat iemand haar (of zijn) verhaal over mishandeling maar één keer hoeft te vertellen, maakte hij symbolisch de weg vrij voor ervaringsdeskundigen. Twee van hen deelden vervolgens hun persoonlijke ervaringen met het CSG en Filomena, wat veel indruk maakte op de aanwezigen.

Suraya: “Ik heb vaak mijn verhaal gedaan en vaak werd ik niet geloofd. Totdat het bij mij fout ging en ex-partner een pistool op mij richtte en schoot. Ik heb geluk gehad dat ik hier nog sta en aan anderen kan zeggen: voel geen schaamte om hulp te vragen en om hulp te accepteren. Hier luisteren ze echt naar je verhaal. En handelen ze snel.” De moeder van een slachtoffer besloot na het verhaal van haar kind het officiële gedeelte: “Hoe mooi is het dat er nu een plek is voor alle pijn, waar je geholpen wordt tot je zelf weer verder kunt.”

Voor inwoners uit de regio Rijnmond is het vooral belangrijk om te weten dat zij ons nu hier kunnen vinden – op de Karl Weisbardstraat 225 – en niet meer in het gebouw van de GGD aan de Schiedamse Vest. Onder één dak organiseren wij hier alle hulp rondom de mensen die onze onder-steuning nodig hebben. Door samen te werken met verschillende experts, zoals medische en forensische professionals, politie, psychologen, juridische experts, maatschappelijk werkers en casemanagers, kunnen we slachtoffers van geweld beter helpen. Zo hoeven mensen niet telkens opnieuw hun verhaal te vertellen en kunnen we gezamenlijk de juiste zorg bieden. In Via225 kunnen niet alleen slachtoffers terecht, maar ook gezinsleden, plegers en professionals als huisartsen en andere eerstelijnszorgverleners met vragen over hulp. We staan klaar om te ondersteunen waar nodig.

Naast het helpen van slachtoffers streven we naar meer kennis en beter beleid om huiselijk geweld, seksueel geweld en kindermishandeling te voorkomen en aan te pakken. We initiëren en participeren in (inter)nationaal wetenschappelijk onderzoek en leren continu van ervaringsdeskundigen. Daartoe werken we intensief samen met maatschappelijke organisaties, zorginstellingen en de overheid.

Lees meer op www.via225.nl.

Wat gebeurt er als je belt?

Stap 1

Wij luisteren naar je verhaal

Stap 2

Je krijgt advies

Stap 3

We zoeken samen hulp

Niet altijd is het meteen duidelijk wat er aan de hand is. Soms volgt er eerst onderzoek. Je kunt ons veilig bellen, 7 dagen per week, 24 uur én gratis. Bel 0800 2000.