25 november 2019

Veilig Thuis-medewerker Aagje: ‘We zoeken samen naar een oplossing’

Dagelijks komen bij Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond tientallen meldingen binnen van vermoedens van kindermishandeling. Aan de hand van een casus legt procesregisseur Aagje uit wat Veilig Thuis in zo’n situatie kan doen. De veiligheid van alle betrokkenen staat voorop.

Een telefoontje

‘Vorig jaar kregen we een alarmerend telefoontje binnen van een familielid van een tienjarige jongen’, vertelt Aagje. ‘De jongen was onder meer getuige geweest van middelengebruik (alcohol en drugs) door zijn moeder. Ze zou hem soms ook slaan en dreigende opmerkingen maken. Hij was naar het familielid gegaan omdat hij zich thuis niet meer veilig voelde. De jongen kon zelf ook even aan de telefoon komen om zijn verhaal aan ons te vertellen.’

Opvang door familie

‘Heel duidelijk gaf hij aan dat hij niet meer naar huis durfde omdat het daar niet veilig was’, vertelt Aagje. ‘We hadden veel vragen en zorgen rond zijn veiligheid en hebben de situatie beoordeeld als een crisis.’ Samen met het Crisis Interventie Team van Jeugdbescherming RR ging Aagje daarom naar het familielid en de jongen toe om de situatie goed in kaart te brengen. Om ook het verhaal van de moeder te horen, er was immers nog geen zicht op hoe het daadwerkelijk bij haar ging, gingen ze ook naar haar huis. Aagje: ‘Helaas deed zij de deur niet open en nam ze ook de telefoon niet op. Daarop hebben we afgesproken dat de jongen die avond veilig bij zijn familie zou overnachten.’

Hulpverlening inschakelen

Voor dit gezin is spoedhulpverlening ingezet. Toen er wat moeilijkheden ontstonden, werd Aagje opnieuw benaderd om mee te denken. ‘Ik ontmoette de moeder toen voor het eerst’, zegt ze. De vraag was of de school geïnformeerd ging worden of niet. Moeder wilde dit niet. Het was een kleine school en ze was bang dat haar zoon er last mee zou krijgen als anderen hoorden van zijn thuissituatie. Op zo’n moment vind ik het belangrijk dat ook een ouder gehoord wordt in zijn of haar wensen. Wanneer het mogelijk is zal ik hierin meedenken en zoeken we samen naar een oplossing.’

Schoolmaatschappelijk werk

Aagje wist een goede oplossing te vinden. De school werd niet geïnformeerd, maar in overleg met de moeder werd wel het schoolmaatschappelijk werk ingeschakeld. ‘Ik maakte met haar ook een duidelijke afspraak’, zegt de procesregisseur. ‘Als het opnieuw niet goed zou gaan thuis, zouden we de school wel inschakelen en mogelijk andere maatregelen nemen. Helaas kreeg ik niet veel later bericht van het schoolmaatschappelijk werk dat de jongen al een aantal dagen niet thuis was geweest. Hij verbleef opnieuw bij zijn familie.’

Contact moeder

Hierop zocht Aagje meteen contact met de moeder om te vragen wat er gebeurd was. Ze informeerde volgens afspraak nu ook de school. Aagje: ‘De moeder vertelde dat er een alcoholincident had plaatsgevonden en dat ze het kind zelf naar haar familie had gebracht. Ze had het gevoel er niet voor hem te kunnen zijn.’ In goed overleg werd afgesproken dat de jongen voorlopig bij zijn familie zou blijven en het contact met zijn moeder langzaam weer zou opbouwen. Schoolmaatschappelijk werk en Aagje hielden een vinger aan de pols.

Blijven monitoren

Aagje en het schoolmaatschappelijk werk zijn de situatie nauw blijven monitoren. Het speelde allemaal meer dan een halfjaar geleden en er zijn geen meldingen meer binnengekomen. ‘Het gaat nu gelukkig goed,’ zegt Aagje, ‘we hebben onlangs een afsluitend gesprek gehad met het schoolmaatschappelijk werk.’ Met de moeder is afgesproken dat er over enkele maanden ook een afsluitend gesprek tussen haar en Veilig Thuis zal plaatsvinden. Aagje vindt het fijn dat er in het afgelopen jaar een goede samenwerking is ontstaan, want in het begin was de moeder erg argwanend richting Veilig Thuis. ‘Ze waardeert dat ik duidelijk ben en doe wat ik zeg. Ik ben ook blij dat we er samen met familie, jeugdbescherming en schoolmaatschappelijk werk voor hebben kunnen zorgen dat er geen gedwongen maatregelen nodig zijn geweest. De hulpverlening verliep vrijwillig en in goed overleg’.

 

Heeft u een vermoeden van kindermishandeling in uw omgeving? Bel met Veilig Thuis! U wordt altijd discreet te woord gestaan door deskundige medewerkers. U kunt bij ons terecht voor informatie en advies, om zorgen te bespreken en eventueel een melding te doen. Ons telefoonnummer is 0800-2000 (gratis, 24/7).

Kinderen en jongeren kunnen ook om raad vragen bij de Kindertelefoon. Je kunt gratis bellen of chatten (0800-0432, elke dag van 11.00 tot 21.00 uur).

Wat gebeurt er als je belt?

Stap 1

Wij luisteren naar je verhaal

Stap 2

Je krijgt advies

Stap 3

We zoeken samen hulp

Niet altijd is het meteen duidelijk wat er aan de hand is. Soms volgt er eerst onderzoek. Je kunt ons veilig bellen, 7 dagen per week, 24 uur én gratis. Bel 0800 2000.