Onze kennis

Als u getuige bent van of als u zelf betrokken bent bij mogelijke onveilige situaties thuis neem dan contact op met Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond. Bel 0800-2000 (24 uur per dag gratis bereikbaar). Er zijn verschillende vormen van onveiligheid in de thuissituatie waarvoor u bij ons terecht kunt:  kindermishandeling, ouderenmishandeling, gesepareerd ouderschap, oudermishandeling, partnergeweld en schadelijke traditionele praktijken. Al deze vormen van geweld kunnen voorkomen in verschillende culturen en lagen van de bevolking.


Huiselijk geweld
Huiselijk geweld is geweld dat zich afspeelt binnen de huiselijke sfeer en niet direct zichtbaar is voor de omgeving. De term ‘huiselijk’ verwijst dus naar de relatie tussen de betrokkenen. Het kan bijvoorbeeld gaan om geweld tussen (ex-)partners, tussen ouder en kind of overige familieleden. Bij huiselijk geweld is er altijd sprake van een machtsverschil tussen de dader en het slachtoffer, bijvoorbeeld tussen man en vrouw of tussen ouder(s) en kind. Slachtoffers van huiselijk geweld zijn meestal vrouwen en kinderen, zij zijn de meest kwetsbare groep. Maar ook mannen en ouderen krijgen te maken met huiselijk geweld. Vaak ervaren plegers hun eigen gedrag niet als gewelddadig doordat het in het gezinssysteem als normaal ervaren wordt.


Kindermishandeling

Huiselijk geweld wat zich richt op kinderen onder de 18 jaar wordt kindermishandeling genoemd.
Hieronder verstaan we:

 • Lichamelijk geweld: slaan, schoppen en andere vormen van fysieke mishandeling.
 • Psychisch geweld: uitschelden, vernederen, dreigen met geweld, spullen kapot maken, geld afhandig maken, niets mogen beslissen of bang gemaakt worden.
 • Seksueel geweld: ongewild aanraken, seks tegen iemands zin of chantage via social media.
 • Verwaarlozing: niet zorgen voor de basisbehoeftes zoals aandacht, eten, drinken en kleding, gas, water en licht.
 • Problematische echtscheiding waarbij de minderjarige belast wordt.
 • Wanneer kinderen getuige zijn van huiselijk geweld in hun gezin is dit ook kindermishandeling.


Ouderenmishandeling

Huiselijk geweld wat zich richt op mensen van 65 jaar of ouder.

Hieronder verstaan we:

 • Lichamelijk geweld: slaan, schoppen en andere vormen van fysieke mishandeling.
 • Psychisch geweld: uitschelden, vernederen, dreigen met geweld, spullen kapot maken, geld afhandig maken, niets mogen beslissen of bang gemaakt worden.
 • Verwaarlozing: niet zorgen voor de basisbehoeftes zoals aandacht, eten, drinken en kleding, gas, water en licht.
 • Financiële uitbuiting: rekening plunderen of rekeningen niet betalen.


Gesepareerd ouderschap (vechtscheiding)

Als ouders na een scheiding ruzie blijven maken of nare dingen tegen of over elkaar zeggen. Dit is niet in het belang van en belastend voor het kind. Kinderen kunnen hierdoor in een loyaliteitsconflict komen en dit kan schadelijk zijn voor hun ontwikkeling.


Oudermishandeling

Wanneer één of beide ouders worden mishandeld door een onhandelbaar kind met bijvoorbeeld gedragsproblemen. Ook wanneer dit kind meerderjarig is, is er sprake van oudermishandeling.

Hieronder verstaan we:

 • Lichamelijk geweld: slaan, schoppen en andere vormen van fysieke mishandeling.
 • Psychisch geweld: uitschelden, vernederen, dreigen met geweld, spullen kapot maken, geld afhandig maken, niets mogen beslissen of bang gemaakt worden.
 • Financiële uitbuiting: rekening plunderen of rekeningen niet betalen.


Schadelijke traditionele praktijken
Schadelijke traditionele praktijken is een verzamelterm voor vormen van onderdrukking en geweld tegen personen die voortkomen uit traditie, cultuur, religie of bijgeloof. Deze geweldsvormen worden gepleegd en actief gedoogd door de ouders of familie van het slachtoffer of door religieuze en gemeenschapsleiders. Ze genieten de instemming van de meerderheid in de gemeenschap. Hierdoor kunnen ze lang voortbestaan en worden ze van generatie op generatie overgedragen.

Hieronder verstaan we:

 • Eergerelateerd geweld.
 • Huwelijksdwang: wanneer iemand moet trouwen tegen zijn of haar zin of als iemand niet mag scheiden.
 • Achterlating in het buitenland: dit kan eventueel in het geboorteland zijn.
 • Huwelijkse gevangenschap: vastzitten in een religieus huwelijk (ook na een echtscheiding).
 • Leven in gedwongen isolement: verborgen vrouwen.
 • Vrouwelijke genitale verminking: vrouwenbesnijdenis.

Seksueel Geweld
Seksueel geweld is een breed begrip. Het gaat onder andere om aanranding, verkrachting en seksuele handelingen tussen kinderen en volwassen en ongewild getuige zijn van seksuele handelingen. Maar ook om vormen van seksuele chantage, bijvoorbeeld een naaktfoto die zonder toestemming gedeeld wordt via social media zoals Instagram, Whatsapp of Youtube. Vaak zie je dat er bij seksueel geweld sprake is van bedreigen, uitschelden of chanteren. Mensen die dit meemaken, zullen het niet snel zelf vertellen, ze ervaren het vaak als een geheim wat niet uit mag komen en soms schamen ze zich. Als het kinderen overkomt dan spreken wij vaak van seksueel misbruik.

Met seksueel geweld geconfronteerd worden kan zeer schokkend zijn en kan gevolgen hebben. Zo kan het slachtoffer wantrouwend zijn tegenover de omgeving, moeite hebben met grenzen stellen op het gebied van seksualiteit of juist moeite hebben met seks en zich niets waard voelen. Slachtoffers zwijgen uit schaamte soms jarenlang over hun ervaringen en wachten met hulp vragen.

Heb jij hulp nodig, zit je met vragen of heb je het vermoeden dat er bij iemand in jouw omgeving sprake is van seksueel geweld? Bel met Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond. Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond richt zich vooral op mensen die seksueel geweld meemaken of hebben meegemaakt in een afhankelijkheidsrelatie. Dit kan zijn je (ex)-partner, bij kinderen kan het gaan om (stief)ouders of een ander familielid die zorgt voor het kind, maar ook een leerkracht of  sportcoach/trainer.  Wij bieden een luisterend oor en zullen samen met jou kijken wat er nodig is om het te stoppen. Het kan zijn dat wij actief betrokken raken of dat wij jou helpen bij het vinden van de juiste hulp. Ieder verhaal is uniek en vraagt om een juiste afstemming. Ook als professional kun je ons altijd bellen.

Wat gebeurt er als je belt?

Stap 1

Wij luisteren naar je verhaal

Stap 2

Je krijgt advies

Stap 3

We zoeken samen hulp

Niet altijd is het meteen duidelijk wat er aan de hand is. Soms volgt er eerst onderzoek. Je kunt ons veilig bellen, 7 dagen per week, 24 uur én gratis. Bel 0800 2000.