Raad van toezicht

De Raad van toezicht van Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond

De Raad van toezicht van Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond bestaat uit vijf leden. Momenteel is er een vacature. 

 

Anca Ansink

“In de periode dat ik als gynaecoloog werkte (1988-2009) werd ik regelmatig geconfronteerd met vrouwen die slachtoffer waren van huiselijk/partnergeweld en seksueel misbruik. In die tijd was de hulpverlening voor deze slachtoffers nog veel minder goed georganiseerd dan nu, dus ik voelde me toen nogal eens machteloos. Nu, vele jaren later en met inmiddels ruime ervaring als toezichthouder, ben ik blij dat ik als voorzitter van de raad van toezicht van VTRR een bijdrage mag leveren aan het belangrijke werk dat de medewerkers van VTRR doen voor slachtoffers van huiselijk geweld en seksueel misbruik.”

  • Voorzitter raad van toezicht Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond

 

Jan Engelen

“Ik heb VTRR leren kennen via de verhalen van medewerkers die op de site van VTRR zijn te lezen. Het gaat over hun ervaringen in hun dagelijkse werk, hoe dat niet altijd gemakkelijk is maar dat ze dat toch doen. Omdat het belangrijk is er voor kwetsbare mensen, ook kinderen, te zijn, hen te horen en te helpen. We dreigen als maatschappij die compassie met elkaar wat kwijt te raken. De mensen van VTRR niet. En dan ben ik blij dat ik hier in mee mag doen, mee mag werken met de medewerkers van VTRR die het echte werk doen, iets wat ik zelf niet kan.”

  • Voorzitter remuneratiecommissie en lid auditcommissie Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond
  • Kerndocent “Masterclass Verandermanagement” / Lecturer “Leading Change” at Nyenrode Business University
  • Adviseur en coach in verandertrajecten / Masterclasses voor management- en directieteams

 

Melina Kappeyne van de Coppello-Rakic

“In mijn werkzame leven richt ik me altijd op mensen met complexe problemen en (risicovol) gedrag, vaak voorkomend uit ingrijpende gebeurtenissen in het verleden. Ik vind het heel belangrijk dat thuis een veilige haven is, waar iedereen kans krijgt om zijn ontwikkeling en levensfasen op een goede manier te beleven en doorlopen. Ik ben afkomstig uit Bosnië en ik heb in Nederland een heel fijn thuisland gevonden.”

  • Lid kwaliteitscommissie Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond
  • Voorzitter raad van bestuur ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum

 

Sven de Langen

“Als wethouder van de Gemeente Rotterdam en als bestuurslid van de Vereniging van Nederlandse gemeenten heb ik mij specifiek ingezet voor verbeteringen in de samenwerking op het snijvlak tussen zorg en veiligheid. In die periode heb ik veel bewondering gekregen voor medewerkers van bijvoorbeeld politie, wijkteams en Veilig Thuis. En hoewel het een bescheiden bijdrage is, wil ik er via mijn rol in de Raad van toezicht een beetje voor de medewerkers van Veilig Thuis zijn door een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond. Bijvoorbeeld door de inzet van mijn kennis over het functioneren van gemeenten en gemeenschappelijke regelingen in het bijzonder.”

  • Voorzitter auditcommissie Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond
  • Lid raad van bestuur PZC Dordrecht
  • Bestuurslid fonds voor de topsporter
  • Lid raad van toezicht Rotterdam Topsport

Wat gebeurt er als je belt?

Stap 1

Wij luisteren naar je verhaal

Stap 2

Je krijgt advies

Stap 3

We zoeken samen hulp

Niet altijd is het meteen duidelijk wat er aan de hand is. Soms volgt er eerst onderzoek. Je kunt ons veilig bellen, 7 dagen per week, 24 uur én gratis. Bel 0800 2000.