Onze medewerkers

Waarom kiezen voor Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond? Dat kunnen onze collega’s je het beste zelf vertellen.

Bij Veilig Thuis werken procesregisseurs, werkbegeleiders, gedragswetenschappers en vertrouwensartsen, administratieve staf nauw samen aan de veiligheid van ouderen, kinderen en gezinnen. Wij zijn blij en trots op onze collega’s: een prachtige groep uiteenlopende mensen, die elke dag hun specifieke kwaliteiten en talenten inzetten voor onze cliënten en onze organisatie.

Ben jij benieuwd hoe de agenda van een medewerker er uit kan zien? Neem snel een kijkje bij:


 

Marc de Wit, procesregisseur
“In alle hectiek moet je het hoofd koel kunnen houden”

 

Ik ben werkzaam bij het interne crisisteam van Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond. Dit team krijgt de casussen binnen waarbij sprake is van acute onveiligheid en waar direct onze inzet nodig is. Denk bijvoorbeeld aan vrouwen die letterlijk bij ons op de stoep staan na huiselijk geweld of een kindje dat in het ziekenhuis ligt met breuken die niet overeen komen met het verhaal van ouders. Wij maken dan een veiligheidsinschatting in samenwerking met de melder, maken veiligheidsafspraken en zorgen dat er, indien nodig, direct hulpverlening betrokken wordt. Deze functie vraagt dus veel contact met externe partners als het Crisis Interventie Team van Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond, het crisisteam vanuit de GGZ en bijvoorbeeld de vrouwenopvang van Arosa.

“Bij het crisisteam is alles in de overtreffende trap”
Om bij Veilig Thuis te kunnen werken moet je stevig in je schoenen staan en niet schrikken van ernstige casussen. Het vraagt veel van je flexibiliteit en je vermogen om snel te schakelen. De ene keer zoek je samen met een cliënt naar een oplossing, de andere keer moet je juist streng zijn en doortastend handelen. Bij het crisisteam is dit alles in de overtreffende trap. In alle hectiek moet je het hoofd koel kunnen houden, het overzicht kunnen bewaren en ter plekke kunnen reflecteren op je handelen: wat is het doel, hoe blijf ik bij dat doel en welke gesprekstechnieken vraagt het om dat doel te bereiken? Het geeft ook voldoening in de overtreffende trap, zeker wanneer je na een crisis in de auto stapt met je collega en samen tot de conclusie komt dat ondanks alle chaos, de crisis is bezworen.
Afwisseling en flexibiliteit

Het leuke aan deze functie is de afwisseling: verslaglegging en overleg versus cliëntcontact. Met name het laatste is waarvoor ik ooit dit werk ben gaan doen. Mensen helpen, de juiste kant opsturen in gesprekken, orde scheppen in hun chaos en, zo nodig, de juiste hulpverlening inzetten. Het blijft energie geven wanneer je merkt dat de veiligheid binnen een gezin verbetert. Maar ook wanneer hulpverlening niet meer toereikend is en ik het traject van uithuisplaatsing/plaatsing in een vrouwenopvang in gang zet, voel ik voldoening. Uiteindelijk gaat het om het waarborgen van de veiligheid van mensen, daar doe ik het voor.


 

Lynne Valencia, Procesregisseur
“geen dag is hetzelfde”

 

Als procesregisseur in een van de gebiedsteams ga ik dagelijks aan de slag met meldingen die door mijn collega’s aangenomen en beoordeeld zijn. Ik voer gesprekken met de directbetrokkenen (volwassenen én kinderen), ik overleg intern multidisciplinair over het Plan van Aanpak, organiseer hulpverlening en voer overdrachtsgesprekken. Dit werk vraagt ook de nodige flexibiliteit. Soms moet ik direct handelen naar de informatie die ik op een bepaald moment krijg, bijvoorbeeld als er nieuwe zorgen zijn in een lopende casus.

Ik vind het belangrijk om aan te sluiten bij het gezinssysteem. Het is immers best ingrijpend om te maken te krijgen met onze organisatie. Ik vind het belangrijk om met een open blik hun verhaal naast de gemelde zorgen te leggen en dan te bekijken of hulpverlening nodig is en of dat in een vrijwillig kader mogelijk is. Tegelijkertijd moet je ook niet bang zijn om “iets te vinden” van wat je ziet en daar zo nodig naar te handelen. Ik zeg altijd: het liefst werk ik samen met de mensen, maar als dat niet kan, dan ga ik toch tot handelen over. Hierbij streef ik ernaar dat voor alle betrokkene helder is wat er gaat gebeuren en waarom. Het uitgangspunt is altijd: is er sprake van acute of structurele onveiligheid? En wat kan en moet daaraan gedaan worden?
Ik werk graag bij VTRR. Het is niet altijd als ‘leuk’ te omschrijven, maar het is mooi en bevredigend werk. We zien mensen op een kwetsbaar moment in hun leven en het geeft mij veel voldoening om daar verbetering in te brengen en bij te dragen aan een veiligere gezinssituatie. En dan mag ik dat ook nog eens doen met fijne collega’s!

Wat gebeurt er als je belt?

Stap 1

Wij luisteren naar je verhaal

Stap 2

Je krijgt advies

Stap 3

We zoeken samen hulp

Niet altijd is het meteen duidelijk wat er aan de hand is. Soms volgt er eerst onderzoek. Je kunt ons veilig bellen, 7 dagen per week, 24 uur én gratis. Bel 0800 2000.