Partners

Aafje

Aafje helpt mensen thuis, bij Aafje kunnen mensen wonen en logeren. Aafje is altijd in de buurt. Met thuiszorg huizen en zorghotels.

Centrum voor Dienstverlening (CVD)

Het CVD is een grote maatschappelijke dienstverlenende organisatie in Rotterdam en staat in het hart van de Rotterdamse samenleving. Het CVD gelooft er in dat elke Rotterdammer talenten heeft en biedt professionele ondersteuning (producten en diensten) om die talenten te kunnen benutten.

Fier

Fier, landelijk expertise- en behandelcentrum op het terrein van geweld in afhankelijkheidsrelaties, biedt: ambulante begeleiding, behandeling en 24-uurs opvang- en behandelvoorzieningen. Specialistische zorg in een veilige/ beschermde omgeving gecombineerd met een kennisfunctie.

Gemeente Barendrecht

Inwoners die zorg nodig hebben hoeven in veel gevallen Barendrecht niet uit. De gemeente kent 4 wijkteams waar inwoners terecht kunnen voor ondersteuning op gebied van opvoeden, welzijn, zorg en werk & inkomen. Daarnaast zijn in Barendrecht tal van zorgverleners actief.

Gemeente Brielle

De gemeente Brielle gelegen op het Zuid-Hollandse eiland Voorne bestaat uit de dorpskernen Brielle, Vierpolders en Zwartewaal. De gemeente telt 17.000 inwoners.

Gemeente Capelle aan den IJsel

De gemeente Capelle aan den IJssel is een resultaatgerichte organisatie, die zich medeverantwoordelijk voelt voor de kwaliteit van leven en werken van inwoners, bedrijven en instellingen in de stad. De wijkteams van stichting Welzijn Capelle en het Centrum voor Jeugd en Gezin Capelle helpen vanuit diverse expertises bij lichte en zwaardere hulpvragen.

Gemeente Goeree-Overflakkee

De gemeente Goeree-Overflakkee is ontstaan op 1 januari 2013 na een gemeentelijke herindeling. Goeree-Overflakkee is qua oppervlakte de grootste gemeente van Zuid-Holland. De ruim 48.000 inwoners wonen verspreid over veertien dorpen en vijf buurtschappen.

Gemeente Krimpen aan den IJssel

De gemeente Krimpen aan den IJssel is een professionele en dienstverlenende organisatie die de Krimpense gemeenschap als klant ziet. We verwachten van onszelf en al onze medewerkers een servicegerichte houding.

Gemeente Lansingerland

De gemeente Lansingerland onstond in 2017 vanuit een fusie tussen de gemeenten Bergschenhoek, Berkel en Rodenrijs en Bleiswijk.  Lansingerland telt een kleine 60.000 inwoners. Eén gemeente bestaande uit drie kernen en twee buurtschappen (Kruisweg en Rotte) met elk hun eigen karakter.

Gemeente Nissewaard

Nissewaard is de tweede gemeente in de regio Rotterdam met 84.000 inwoners verdeeld over 7 woonkernen: Abbenbroek, Geervliet, Heenvliet, Hekelingen, Simonshaven, Spijkenisse en Zuidland.

Gemeente Schiedam

In Schiedam wonen 76.210 mensen. Schiedam kent zes WijkOndersteuningsTeams (WOT’s) waar wijkbewoners met al hun vragen over zorg, welzijn, opvoeden en inkomen kunnen binnenlopen. De WOT’s investeren, samen met bewoners, ondernemers en organisaties, ook veel in het versterken van de wijk, want ‘Schiedammer ben je samen’.

Gemeente Westvoorne

Gemeente Westvoorne ligt in Zuid-Holland op het eiland Voorne-Putten. Westvoorne bestaat uit drie dorpskernen: Oostvoorne, Rockanje en Tinte met ruim 14.000 inwoners.

GGD Rotterdam-Rijnmond

GGD Rotterdam-Rijnmond bevordert en beschermt de gezondheid van de inwoners in de regio. Dit doet de GGD voor 14 regiogemeenten in regio Rijnmond vanuit de Wet Publieke Gezondheid. GGD staat voor Gemeentelijke Gezondheidsdienst.

Havenpolikliniek

Het Havenziekenhuis is nu een poliklinisch centrum waar Rotterdamse ziekenhuizen samenwerken.

Ikazia ziekenhuis Rotterdam

Ikazia is een middelgroot ziekenhuis met vrijwel alle medisch specialismen in huis. Ook is Ikazia een opleidingsziekenhuis voor de specialismen Inwendige Geneeskunde, Maag-, Darm- en Leverziekten, Algemene Heelkunde, Gynaecologie, Anesthesiologie en Klinische Psychologie.

Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond (JBRR)

JBRR biedt de noodzakelijke bescherming en organiseert de juiste zorg voor kinderen die ernstig in hun ontwikkeling worden bedreigd en voor jeugdigen met een (dreigende) criminele ontwikkeling. Wij grijpen in als de veiligheid van kinderen niet vanzelfsprekend is. Met als doel de bedreigde veiligheid en ontwikkeling van kinderen een halt toe te roepen.

Kind en Onderwijs Rotterdam

Stichting voor Christelijk Primair onderwijs. Op de scholen van Kind en Onderwijs Rotterdam bieden wij vanuit onze identiteit onderwijs dat kinderen uitdaagt om al hun mogelijkheden te benutten, niet alleen op het gebied van kennis en prestaties, maar ook op het gebied van persoonlijkheidsvorming.

Laurens

Duizenden ouderen in Rotterdam en omstreken vertrouwen dagelijks op de zorg van ruim 5.000 betrokken zorgprofessionals van Laurens. Laurens biedt thuiszorg, revalidatie, verpleeghuiszorg en zorg in de laatste levensfase. Onze samenwerkingspartner Laurens Wonen biedt zelfstandige huurwoningen voor ouderen.

Maasstad Ziekenhuis Rotterdam

Het Maasstad Ziekenhuis is een topklinisch opleidingsziekenhuis – met 600 bedden – in Rotterdam-Zuid. Jaarlijks bezoeken meer dan 450.000 patiënten de poliklinieken. Het ziekenhuis wil de kwaliteit van leven van patiënten verbeteren. En doet dit vakkundig en zorgzaam.

MEE Rotterdam Rijnmond

MEE ondersteunt mensen met een beperking zodat zij mee kunnen doen in de samenleving. Wij helpen onze cliënten (weer) grip op hun leven te krijgen, onder andere door het versterken van de eigen kracht en het vergroten van de zelfredzaamheid. Daarnaast zetten wij onze kennis en ervaring in.

Pameijer

Pameijer is er voor iedereen voor wie meedoen in de samenleving lastig is. We helpen mensen verder bij wonen, werken en opgroeien, altijd vanuit hun eigen kracht en talent. Dat drijft ons elke dag. Wij geloven namelijk dat iedereen ertoe doet. En dat onze samenleving pas een samenleving is als we doen wat het woord betekent: samen leven.

Politie Rotterdam

De Politie Rotterdam is een van de tien regionale eenheden en een samenvoeging van de voormalige regiokorpsen Politie Rotterdam-Rijnmond en Politie Zuid-Holland-Zuid. De eenheid Rotterdam bestrijkt het gebied van Hoek van Holland tot Leerdam en van Lansingerland tot Goeree-Overflakkee.

Reclassering Nederland

Reclassering Nederland draagt actief bij aan de veiligheid van de samenleving door het voorkomen van criminaliteit en het terugdringen van recidive. Dat doen we door risico’s zoveel mogelijk te beheersen en de dader of verdachte te stimuleren zijn of haar gedrag te veranderen.

RVKO

De Rotterdamse Vereniging voor Katholiek Onderwijs is een vereniging die al 140 jaar scholen voor Katholiek Onderwijs in Rotterdam en de buitengemeenten bestuurt en beheert. Onder het bestuur hiervan vallen 66 schoollocaties voor primair onderwijs, waar ruim 20.000 kinderen en 1.900 personeelsleden een groot deel van hun dagen doorbrengen.

Stichting Arosa

Arosa biedt opvang en begeleiding aan vrouwen, mannen en kinderen die hulp nodig hebben bij problemen rond huiselijk geweld, uitbuiting, bedreiging of een opeenstapeling van problemen. Daarnaast heeft Arosa een adviserende functie.

Stichting Boor

Stichting BOOR verzorgt het openbaar (speciaal) basisonderwijs, voortgezet onderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs in Rotterdam en omstreken. In totaal zijn er 78 scholen, met ruim 3.500 medewerkers en ongeveer 30.000 leerlingen.

Stichting De Rotonde

Stichting De Rotonde is een onafhankelijke non-profitorganisatie opgericht in 1994 in Rotterdam. De medewerkers zijn experts op het gebied van bewindvoering, mentorschap, budgetbeheer, curatele, volmacht en executele. Onze cliënten zijn voornamelijk woonachtig in Rotterdam en omstreken.

Stichting Humanitas

Humanitas is een grote aanbieder van zorg, thuiszorg, welzijn en hulpverlening op tal van maatschappelijke gebieden in de regio Rotterdam.

Stichting PCBO

De Stichting PCBO (Protestants-Christelijk Basis- en Orthopedagogisch Onderwijs) is een schoolbestuur voor 32 basisscholen in Rotterdam Zuid. Daaronder zijn twee scholen voor Speciaal Basisonderwijs (SBO) en twee scholen voor Speciaal Onderwijs voor zeer moeilijk lerende kinderen (SO ZMLK).

Veiligheidshuis Rotterdam Rijnmond

Het Veiligheidshuis Rotterdam-Rijnmond (VHRR) is een samenwerkingsverband van partners uit de bestuurlijke, straf, civiele en zorgketen. Onder één dak wordt er samengewerkt aan de persoonsgerichte aanpak van overlastgevende personen en/of verdachten van strafbare feiten. De kern van deze aanpak is een combinatie van straf en zorg.

Wat gebeurt er als je belt?

Stap 1

Wij luisteren naar je verhaal

Stap 2

Je krijgt advies

Stap 3

We zoeken samen hulp

Niet altijd is het meteen duidelijk wat er aan de hand is. Soms volgt er eerst onderzoek. Je kunt ons veilig bellen, 7 dagen per week, 24 uur én gratis. Bel 0800 2000.