Schadelijke Traditionele Praktijken

Wat valt er allemaal onder STP?

Schadelijke Traditionele Praktijken (STP) is een verzamelterm voor vormen van huiselijk geweld, verminking en onderdrukking, die voortkomen uit traditie, cultuur of bijgeloof en gebaseerd zijn op strikte opvattingen over seksualiteit en man/vrouwrollen. Deze geweldsvormen worden gepleegd en actief gedoogd door de ouders of familie van het slachtoffer of door gemeenschapsleiders. Ze krijgen of ervaren de toestemming van de meerderheid van de gemeenschap. Ze voelen zich genoodzaakt aan de eerschending gehoor te geven om te voorkomen dat zij als familie buiten de groep vallen en daarmee het gevoel van eigenwaarde verliezen. Deze vorm is niet alleen verweven met eeuwenoude tradities maar ook met familiaire (ver)banden en (cultureel) erfgoed. Hierdoor kan het geweld lang voortbestaan en over worden gedragen van generatie op generatie.

Vormen van STP zijn

  • Eergerelateerd geweld: zowel dwang, psychisch en/ of fysiek geweld om te voorkomen dat een lid van de familie een ‘misstap’ zet die de eer van de familie in de gemeenschap kan schaden.
  • Huwelijksdwang: wanneer iemand moet trouwen tegen zijn of haar wil in. Als één of beide partners onder druk worden gezet om te trouwen, is er spraken van huwelijksdwang.
  • Achterlating in het buitenland: wanneer iemand tegen zijn of haar zin wordt achtergelaten in het buitenland, bijvoorbeeld geboorteland. Redenen hiervan zijn verschillend: angst dat partner en/of kinderen teveel blootstaan aan Westerse invloeden of als poging om de roddel over het wangedrag te sussen.
  • Huwelijkse gevangenschap: een van de partners zit vast in een religieus huwelijk (ook na een echtscheiding van het burgerlijk huwelijk).
  • Verborgen vrouwen: Verborgen vrouwen leiden onder dwang een geïsoleerd bestaan. Deze vrouwen zijn voor de buitenwereld vaak nauwelijks of niet zichtbaar. Zij vragen niet om hulp, omdat zij de weg niet weten, de taal niet of onvoldoende spreken en/of uit angst voor man en familie. Het (zedelijke) gedrag van de vrouw/meisje is van grote betekenis voor de (goede) naam en eer van de familie/gemeenschap.
  • Vrouwenbesnijdenis of vrouwelijke genitale verminking  is een ingreep aan de uitwendige geslachtsorganen, waar geen medische noodzaak voor is.

Bij een vermoeden van schadelijke traditionele praktijken bij jezelf of in jouw omgeving, kun je (anoniem) contact opnemen met Veilig Thuis via 0800-2000 of de chat. Samen kijken we naar wat er speelt en wat er nodig is om een oplossing te vinden.

Wat gebeurt er als je belt?

Stap 1

Wij luisteren naar je verhaal

Stap 2

Je krijgt advies

Stap 3

We zoeken samen hulp

Niet altijd is het meteen duidelijk wat er aan de hand is. Soms volgt er eerst onderzoek. Je kunt ons veilig bellen, 7 dagen per week, 24 uur én gratis. Bel 0800 2000.