Stage- en afstudeermogelijkheden

Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond is dé plek om een enorme dosis ervaring op te doen en de dynamiek van de hulpverlening te beleven! VTRR vindt dat het opleiden van komende generaties professionals een taak is die, behalve bij de opleidingsinstituten, ook thuishoort bij het werkveld. Daarom bieden wij jaarlijks plaats aan studenten om bij ons af te studeren of stage te lopen. We verwelkomen in principe alleen studenten van de Social Work Opleidingen (MWD, SPH, Pedagogiek of Psychologie afdeling met uitstroomprofiel Jeugdzorgwerker) van de Hogeschool Rotterdam.

Leerwerkgemeenschap met Hogeschool Rotterdam
VTRR heeft samen met de Hogeschool Rotterdam sinds 2017 een leerwerkgemeenschap (LWG). Eén van de uitgangspunten van de leerwerkgemeenschap is een verbeterde samenwerking tussen de opleiding Social Work en het werkveld. Op deze manier creëren we samen een lerend netwerk waarbinnen we de praktijk en het onderwijs meer met elkaar verbinden, met als doel samen te leren.

Vanuit Hogeschool Rotterdam is een docent één dagdeel per week aanwezig binnen onze organisatie om dit proces te faciliteren.
Binnen de LWG kunnen studenten hun derdejaars stage lopen. Deze stage duurt 10 maanden, 28 uur per week. VTRR biedt plaats aan 6 tot maximaal 8 stagiaires per jaar. Bij voorkeur goed verdeeld over de verschillende gebieden en werksoorten.

Ben je student van de Hogeschool Rotterdam en volg je de studie Social Work en wil je graag bij VTRR stage lopen? Neem dan contact op met de hogeschool. Houd ook de kanalen van de hogeschool in de gaten, regelmatig worden berichten verspreid over onze stagemogelijkheden.

Afstudeermogelijkheden
Vierdejaars studenten Social Work die als derdejaars student hebben deelgenomen in de LWG hebben de mogelijkheid om een afstudeeronderzoek bij VTRR te doen. Studenten die hiervoor belangstelling hebben kunnen dit aangeven tijdens hun stage.

Wat gebeurt er als je belt?

Stap 1

Wij luisteren naar je verhaal

Stap 2

Je krijgt advies

Stap 3

We zoeken samen hulp

Niet altijd is het meteen duidelijk wat er aan de hand is. Soms volgt er eerst onderzoek. Je kunt ons veilig bellen, 7 dagen per week, 24 uur én gratis. Bel 0800 2000.