28 december 2020

Coördinator Centrum huiselijk geweld en kindermishandeling Rotterdam Rijnmond (28 – 32 uur p.w.)

Voor het Centrum huiselijk geweld en kindermishandeling in Rotterdam Rijnmond i.o. zoeken we zo snel mogelijk een enthousiaste, energieke en ervaren coördinator met een hands-on mentaliteit. In deze functie wordt verwacht dat je in staat bent om sturing en coaching te geven aan verschillende medewerkers, ben je verantwoordelijk voor het operationele reilen en zeilen van het Centrum en heb je een actieve bijdrage in de doorontwikkeling. Daarnaast vorm je de linking pin én ben je de bruggenbouwer tussen de verschillende stakeholders binnen het Centrum.

Omschrijving Centrum

Het Centrum gaat na 2 jaar voorbereidingen het derde pilotjaarjaar in en ontwikkelt zich naar een laagdrempelig expertisecentrum waar via een unieke benaderingswijze, experts op het gebied van zeden, huiselijk geweld en kindermishandeling samenwerken met direct betrokkenen aan het daadwerkelijk realiseren van het stoppen van geweld en het begin van herstel. Er is sprake van een integrale aanpak met korte lijnen en een snelle afstemming. Er zijn hoog specialistische faciliteiten aanwezig voor onderzoek bij letsel en specialisten vanuit diverse organisaties bieden begeleiding, behandeling en hulp.

Pilotfase en projectstructuur

Het Centrum is één van de 2 pilots in Nederland vanuit het landelijk actieprogramma Geweld hoort Nergens Thuis en heeft een looptijd van 3 jaar (2019-2020-2021).
De beoogde opening van het Centrum is in het vroege voorjaar van 2021. Het Centrum is tijdelijk gehuisvest bij de GGD in Rotterdam. Op deze locatie bevindt zich ook het Centrum Seksueel Geweld waar nauw mee wordt samengewerkt. Beide Centra verhuizen medio 2022 naar een permanente locatie. Ten behoeve van de realisatie is gedurende de pilotfase een projectteam ingericht o.l.v. een projectleider. De projectleider werkt o.v.v. een opdrachtgeversoverleg waarin Veilig Thuis, de gemeente Rotterdam en het Zorg en Veiligheidshuis zijn vertegenwoordigd. De coördinator maakt deel uit van het projectteam en werkt nauw samen met de projectleider en leden van het projectteam.

Doelstelling Centrum

Doelstelling van het Centrum huiselijk geweld en kindermishandeling is een cliëntvriendelijke specialistische laagdrempelige aanpak voor slachtoffers als zij zichzelf melden. Daarbij wordt ook gekeken wat nodig is voor de pleger. Daar waar situaties van structureel geweld gemeld worden bij het centrum wordt ingezet om het geweldspatroon te doorbreken. Er wordt op maat gekeken naar welke ondersteuning en hulp nodig is. Hierbij worden de fasen veiligheid en- risico gestuurde zorg in acht genomen en wordt toegewerkt naar herstel. Het Centrum is klaar als het begin van herstel ingang is/wordt gebracht.

Taakinhoud
Als coördinator van het Centrum ben je verantwoordelijk voor de (mede)voorbereiding en invoering en monitoring van de werkprocessen en de aansturing en coaching van de uitvoerende professionals. Daarnaast ben je het centrale aanspreekpunt voor de uitvoerende en samenwerkende professionals en organisaties en stem je af met de projectleider over de samenwerking en doorontwikkeling van het Centrum gedurende de pilotfase. Van de coördinator wordt verwacht dat hij/zij verbindend kan samenwerken met alle partijen.
Het is een zelfstandige, verantwoordelijke en afwisselende functie in een omgeving die volop in ontwikkeling is. De coördinator moet de dagelijkse praktijk kunnen ontstijgen en medewerkers ondersteunen, coachen en motiveren.

Taken en verantwoordelijkheden
– Dagelijkse coördinatie van het Centrum, samenwerking bevorderen en het coachen, faciliteren en
ondersteunen van de medewerkers;
– Het leveren van een bijdrage aan de ontwikkeling en uitvoering van na- en bijscholing van de
medewerkers en het creëren van een stimulerend leerklimaat;
– Implementatie, bewaken en monitoren van de specifieke werkprocessen;
– Oppakken van knelpunten en actief signaleren van ontwikkelpunten en dit bespreken/afstemmen
met de projectgroep en projectleider;
– Afstemming met betrokken netwerkpartners en managers van de deelnemende organisaties;
– Roosters en beschikbaarheid formatie Centrum, afstemming met moederorganisaties;
– Uitvoering registratiebeheer en algehele bedrijfsvoering, inclusief beleids- en sturingsinformatie,
het monitoren van resultaten en klachtenafhandeling;
– Het ontwikkelen van een klantvriendelijke werkwijze en de verdere inhoud en vormgeving van het
Centrum;
– Samenwerken en afstemmen met het Centrum Seksueel geweld.

Specifieke eisen
– Minimaal HBO werk- en denkniveau;
– Brede kennis/ervaring van het domein zorg en veiligheid t.a.v. huiselijk geweld en
kindermishandeling en bijbehorende wet- en regelgeving en relevante werkwijze(n) bijvoorbeeld
gefaseerde ketenzorg en ervaart de urgentie en noodzaak om anders en integraal te werken om
acuut en structureel geweld te stoppen;
– Transparant handelende People manager met gevoel voor verhoudingen;
– Een netwerker, pionier en bouwer die bijdraagt aan vernieuwing en hierbij onzekerheden en
veranderingen niet uit de weg gaat maar daar stevig in overeind blijft staan;
– Weet overzicht aan te brengen en te houden in een hectische werkomgeving en is in staat om
hier een stimulerende bijdrage aan te leveren;
– Bij voorkeur kennis van de sociale kaart van Rotterdam e.o. of dit z.s.m. eigen maken.

Persoonlijke competenties
– Je profileert je als volwaardig gesprekspartner, komt aan tafel bij partijen zoals netwerkpartners en
organisatie met hooggekwalificeerde experts/professionals, je gaat actief in contact met externe
stakeholders, positioneert het Centrum in de gemeente, in de regio en landelijk;
– Je bent in staat om met tegengestelde belangen om te gaan en kunt hierin effectief handelen;
– Je bent in staat jouw gedrag aan te passen aan de veranderende omgeving en bent doortastend,
flexibel en communicatief sterk;
– Je bewaakt de voortgang en kan processen en resultaten helder delen met anderen
– Je kan coachen en ondersteunen op eigenaarschap en verantwoordelijkheid van de medewerkers
zelf, je bent in staat om hen te stimuleren en te motiveren en de zelfredzaamheid van het team te
vergroten;
– Je durft buiten de gebaande paden te bewegen en kritische vragen te stellen over bestaande
processen en afspraken en met innovatieve voorstellen te komen en hebt vanzelfsprekend geen
09:00 tot 17:00 mentaliteit.

Wat wij bieden
Een uitdagende en stimulerende werkomgeving waarin je samen met de professionals en stakeholders in en rond het Centrum verder vormgeeft aan de ambities en doelen van het Centrum.
Een tijdelijke aanstelling voor de duur van de pilot bij een van de opdrachtgevers, Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond. Na de pilotperiode is continuering van het dienstverband, bij gebleken geschiktheid, de inzet.
De arbeidsvoorwaarden zijn conform de cao Jeugdzorg, waarbij de functie is ingeschaald in schaal 13 (maximaal €6.443 bij een fulltime dienstverband) en pensioenvoorziening via PFZW.

Wervingsprocedure
Enthousiast geworden na het lezen van de vacature? Reageer dan door een motivatiebrief incl. CV te mailen aan HRM@veiligthuisrr.nl vóór 7 januari 2021.
De brievenselectie is op 8 januari en de eerste gesprekken zijn op 15 januari 2021.
Voor vragen kun je op 28 december 2020 tussen 09:30 en 12:30 uur bellen met Rudy Bonnet, projectleider, 033-4552490.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Wat gebeurt er als je belt?

Stap 1

Wij luisteren naar je verhaal

Stap 2

Je krijgt advies

Stap 3

We zoeken samen hulp

Niet altijd is het meteen duidelijk wat er aan de hand is. Soms volgt er eerst onderzoek. Je kunt ons veilig bellen, 7 dagen per week, 24 uur én gratis. Bel 0800 2000.