0800 - 2000
29 april 2019

Procesregisseur Tijdelijk Huisverbod (28-36 uur per week)

Wil jij een bijdrage leveren aan het stoppen van huiselijk geweld en kindermishandeling? Ben jij slagvaardig en samenwerkingsgericht? Wil jij samen met een team van procesregisseurs werken aan de veiligheid van ouderen, volwassenen, kinderen en gezinnen? Wij zoeken een procesregisseur Tijdelijk Huisverbod voor 28-36 uur per week.

Werken bij…

Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond is er voor advies, hulp en ondersteuning rond huiselijk geweld en kindermishandeling. Veilig Thuis geeft ondersteuning en advies aan burgers en professionals, doet interventies die nodig zijn en monitort of veiligheid gerealiseerd en geborgd is. Snel kunnen schakelen met ketenpartners en ook het organiseren van casusregie bij de juiste ketenpartner is daarin essentieel.
Binnen Veilig Thuis hebben we diverse teams met verschillende taakvelden: het Advies- en Meldteam, het Crisisteam, vier Gebiedsteams en het team Tijdelijk Huisverbod. Soms is enige afstand noodzakelijk om een veilige thuissituatie te creëren. De burgemeester kan in dat geval een huisverbod opleggen aan een van de gezinsleden. Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond voert het case management bij de uitvoering van tijdelijk huisverboden. Hiervoor hebben we een apart team dat direct ingezet kan worden en samenwerkt met politie, juristen, gemeenten en overige ketenpartners. Als procesregisseur bij het team Tijdelijk Huisverbod werk je samen met een werkbegeleider, gedragswetenschappers, vertrouwensartsen en administratieve ondersteuning.

Hoe ziet een dag eruit?

De dagelijkse praktijk laat zich samenvatten door “geen dag is hetzelfde”. Als procesregisseur voer je binnen de Wet Tijdelijk Huisverbod casusregie met als doel om de veiligheid voor alle direct betrokkenen tijdens en na het huisverbod te vergroten. Je voert gesprekken met de direct betrokkenen om een analyse te maken van de (on)veiligheid en maakt op basis hiervan veiligheidsafspraken met direct betrokkenen. Je organiseert waar nodig hulpverlening en voert overdrachtsgesprekken. Ook maak je voor de burgemeester van de betreffende gemeente een zorgadvies om het huisverbod wel of niet te verlengen. Je bent niet bang om ‘iets te vinden’ van wat je ziet en daar zo nodig naar te handelen. Je betrekt betrokkenen bij het proces en zorgt ervoor dat ook voor hen helder is wat er gaat gebeuren en waarom. Vanzelfsprekend registreer je alle handelingen zodat inzichtelijk is wat je hebt gedaan en waarom. Dit werk vraagt om de nodige flexibiliteit: soms moet je direct handelen naar de informatie die je op een bepaald moment krijgt, bijvoorbeeld als een huisverbod (vermoedelijk) wordt overtreden. Het uitgangspunt is altijd: is er sprake van acute of structurele onveiligheid? En wat kan en moet daaraan gedaan worden?

Functie-inhoud:

• Voert gesprekken met direct betrokkenen naar aanleiding van een tijdelijk huisverbod.
• Maakt een taxatie van de veiligheid.
• Stelt op basis van de taxatie een zorgadvies op om de burgemeester te adviseren het huisverbod wel of niet te verlengen.
• Draagt indien nodig over naar een andere organisatie (bijvoorbeeld een sociaal wijkteam) en bewaakt, indien nodig, het vervolgtraject door de casus te monitoren.

Functie-eisen:

• Afgeronde relevante HBO opleiding (MWD, SPH, Pedagogiek).
• SKJ geregistreerd of de mogelijkheid om een vooraanmelding bij het SKJ te doen.
• Voor de functie relevante werkervaring.
• Ervaring met systeemgericht werken.
• Kennis van de landelijke protocollen en richtlijnen die voor de uitvoering van de maatregelen zijn vastgesteld.
• Goede communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk.
• De bereidheid tot deelname aan 24-uurs bereikbaarheidsdiensten.

Arbeidsvoorwaarden:

Wij bieden een pittige, boeiende en afwisselende baan. De aanstelling is voor de duur van een jaar, met uitzicht op een verlenging. Als procesregisseur kun je rekenen op een salaris en arbeidsvoorwaarden conform de CAO-Jeugdzorg. Je ontvangt een salaris in schaal 10 (minimaal € 2.724,- en maximaal € 4.092,-). De CAO-Jeugdzorg heeft een vakantietoeslag van 8% en een eindejaarsuitkering van 8,3%. VTRR heeft een aantal aantrekkelijke voorzieningen voor medewerkers zoals een volledige reiskostenvergoeding op basis van het OV, een meerkeuzesysteem arbeidsvoorwaarden en korting op fitness en verzekeringen.

Heb je nog vragen over de functie dan kun je bellen met Gerrian Nijhof, bereikbaar via het telefoonnummer 010 – 4128110. Klik hier om te reageren op deze vacature.

Wat gebeurt er als je belt?

Stap 1

Wij luisteren naar je verhaal

Stap 2

Je krijgt advies

Stap 3

We zoeken samen hulp

Niet altijd is het meteen duidelijk wat er aan de hand is. Soms volgt er eerst onderzoek. Je kunt ons veilig bellen, 7 dagen per week, 24 uur én gratis. Bel 0800 2000.