0800 - 2000
11 juni 2018

Procesregisseur (32-36 uur per week) Meerdere vacatures doorlopend

Vind je het ook zo belangrijk dat ouderen, volwassenen en/met kinderen zonder geweld met elkaar omgaan en kunnen opgroeien? Raakt het je ook dat dat niet altijd kan en lukt? Wil je in je functie als procesregisseur Veilig Thuis met de professionals in deze belangrijke maatschappelijke organisatie daaraan werken? Want geweld stopt niet vanzelf!

Ben jij daadkrachtig, oplossingsgericht, en hands-on? Vind je het juist fijn dat geen dag hetzelfde is? Zet je graag met anderen lijnen uit, en ben je continue gericht op verbeteringen zonder de ‘bedoeling’ van het werk uit het oog te verliezen? Ben je er ook van overtuigd dat transparantie, eigen kracht, reflectie, samenwerken en openheid cruciaal zijn in de aanpak van deze vraagstukken? En sterker nog: ben jij dat zelf?

Dan hopen we dat je deze functie ambieert:

Procesregisseur Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond

32-36 uur/week

 

De missie van Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond (VTRR) is het stoppen van alle vormen van geweld tegen volwassenen en kinderen. Het herstel van (acute) veiligheid, het creëren en het borgen van duurzame veiligheid binnen afhankelijkheidsrelaties staan centraal.

De procesregisseur VTRR is expert in de aanpak  van alle mogelijk vormen van geweld. Ook speelt de procesregisseur VTRR een rol in crisissituaties waarbij de veiligheid in het geding is. De procesregisseur VTRR is de spilfiguur in deze aanpak. Hij of zij werkt systeemgericht, slagvaardig, snel en is in multidisciplinair samenwerkingsverband mede richtinggevend op casusniveau. Hij of zij wordt daarbij ondersteund door verschillende professionals, binnen en buiten de organisatie. De procesregisseur VTRR heeft daarbij wettelijke bevoegdheden. Kernbeslissingen worden intercollegiaal of multidisciplinair genomen.

De procesregisseur VTRR krijgt leiding van de manager. Hij of zij krijgt inhoudelijk advies en/of wordt ondersteund door de gedragswetenschapper en /of de vertrouwensarts. De procesregisseur VTRR geeft zelf geen leiding aan anderen.

Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond zoekt

Procesregisseur Veilig Thuis m/v

(32-36 uur per week)

Functie-inhoud:

 • Geeft advies of (participatief) consult aan een melder of neemt de melding aan.
 • Verzamelt informatie, maakt een taxatie van de veiligheid, ontwikkelingsbedreigingen en/of (kinder)mishandeling en de criminogene factoren en bepaalt de urgentie bij een melding.
 • Registreert de meldingen, advies- en consultvragen en start dossiervorming op conform gestelde eisen.
 • Stelt voorlopig plan van aanpak op.
 • Legt huisbezoeken af naar aanleiding van een melding in het kader van een interventie en voert gesprekken met cliënten.
 • Maakt een taxatie van veiligheid en ontwikkelingsbedreigingen.
 • Trekt conclusies en koppelt de bevindingen en aanbevelingen naar aanleiding van de gedane interventie terug naar het cliëntsysteem en waar nodig de betrokken professionals.
 • Stelt voorwaarden om de veiligheid en ontwikkeling afdoende te borgen en borgt dat een passend (veiligheids)plan wordt gemaakt met de jeugdige, het gezin en het netwerk.
 • Draagt na afronding van het onderzoek/interventie zorg voor de formele overdracht, indien nodig, naar een andere organisatie (bijvoorbeeld een sociaal wijkteam) en bewaakt, indien nodig, het vervolgtraject door de casus te monitoren.
 • Voert preventieve activiteiten uit.
 • Verzorgt in- en externe voorlichting en kennisoverdracht met betrekking tot de verschillende aspecten van kindermishandeling en/of huiselijk geweld.
 • Onderhoudt een voor de uitvoering van de functie relevant in- en extern netwerk.

Functie-eisen

 • Afgeronde relevante HBO opleiding (MWD, SPH, Pedagogiek).
 • SKJ geregistreerd.
 • Kennis van relevante hulpverleningstheorieën, methodieken en systeemtheoretische benadering.
 • Ervaring met systeemgericht werken.
 • Kennis van de landelijke protocollen en richtlijnen die voor de uitvoering van de maatregelen zijn vastgesteld.
 • Aantoonbare kennis, ervaring en affiniteit met de verschillende aspecten van huiselijk geweld en kindermishandeling.
 • Kennis en inzicht in de sociale kaart.
 • Goede communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk. In staat zijn om informatie en advies op een begrijpelijke en sensitieve manier over te brengen, zodat het cliëntsysteem en andere betrokken organisaties of disciplines de informatie en het advies begrijpen.
 • Doorpakken.
 • Inlevingsvermogen.
 • Teamplayer.
 • Kunnen omgaan met diverse computersystemen.
 • Resultaatgericht.
 • Proactief
 • Horizontaal communiceren.

Arbeidsvoorwaarden
Wij bieden een pittige, boeiende en afwisselende baan. De aanstelling is voor de duur van een jaar, met uitzicht op een verlenging. Als procesregisseur kun je rekenen op een salaris en arbeidsvoorwaarden conform de CAO-Jeugdzorg. Je ontvangt een salaris in schaal 10 (minimaal    € 2.670,- en maximaal € 4.012,-).
De CAO-Jeugdzorg heeft een vakantietoeslag van 8% en een eindejaarsuitkering van 8,3%. VTRR heeft een aantal aantrekkelijke voorzieningen voor medewerkers zoals een volledige reiskostenvergoeding op basis van het OV, een meerkeuzesysteem arbeidsvoorwaarden en korting op fitness en verzekeringen.

Heb je nog vragen over de functie dan kun je bellen met Ewout Verbeek, bereikbaar via het telefoonnummer 010 – 4128110.

Je motivatiebrief en CV kun je sturen naar HRM.VTRR@jbrr.nl.